Forældre burde tænke sig lidt bedre om

Overfalds- og voldsmand på barrikaderne for den stærkt venstreorienterede pædagogfagforening BUPL

. De bedragne forældre, der i disse dage kæmper side om side med pædagogerne og BUPL mod regeringens velfærdspolitik, skulle lige tænke sig om. En af bannerførerne er dømt for grov vold og overfald på statsministeren. Kan det være en sådan dømt person, forældrene ønsker skal tage sig af deres børn,og som skal give dem en sund og fornuftig insigt til fred og fordragelighed i den verden, de vokser op i? Denne person er snart færdig som pædagog. For mig at se er denne overfaldsmand ikke egnet til at have med børn at gøre. Det er en skændsel for Danmark at forkælede og uopdragne og pædagoger og lærer i disse dage skriger op om velfærd, når kommunerne har fået tilført 22 milliarder kr., siden denne regering tiltrådte ,og efter den nye velfærdslov få yderligere mange milliarder til rådighed i 2007.Det ser sort ud for vore børn, hvis disse galninge får magt som de har agt.