Børnepasning

Forældre er bekymrede

To bestyrelsesformænd har i fællesskab skrevet til alle byrådspolitikere - de er bekymrede for, at der bliver for få voksne i ny børnehave.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

To forældrebestyrelser er bekymrede for, at der bliver for få voksne til for mange børn i ny stor børnehave.Arkivfoto: Per Kolind

Forældrebestyrelserne i børnehaverne Midgaard og Hedelundsgade i Brønderslev har sammen skrevet et brev, som er sendt rundt til samtlige byrådspolitikere i Brønderslev Kommune. Der er planer om at bygge en ny børnehave med 150 børn, som dækker over børnehaverne Midgaard, Hedelundsgade og Jyllandsgade. De to bestyrelser er bekymrede over, at der bliver færre voksne til børnene. - Udmøntningen af besparelsen omhandler en normering, der siger, at de første 60 børn udløser 4,6 pædagogtimer og derefter 4,0 timer per barn. Dette vil betyde en voldsom forringelse af den samlede normering. Vi kan godt se rimeligheden af en differentieret normering, men mener, at det er uholdbart, at 60 pct. af børnegruppen udløser den lave normering, skriver de i brevet, hvor de slår til lyd for, at en sammenlægning af to institutioner til 90-100 børn er bedre. - Vi vægter nærværet og den tætte kontakt meget højt, og dette vil blive yderst problematisk i så stor en institution, anfører de i brevet. Kæmpe nedskæring Forældrebestyrelsesformændene begge steder er bekymret for, at der bliver for få voksne til for mange børn. - Normeringen er skruet sammen på en måde, så det reelt er de varme hænder, der forsvinder. Som forælder er jeg interesseret i, at mine børn får den voksenkontakt, der er brug for, påpeger Søren Frost, bestyrelsesformand i Midgaard. - For de stærke børn er det nok ikke vanskeligt at navigere, men for nogle børn vil det blive svært at finde rundt i det store rum, der skal inkludere flere og flere. Det er en kæmpe nedskæring i normeringen, påpeger Mads Kjeller Larsen, bestyrelsesformand i Hedelundsgade, der også peger på, at det havde været en fordel at give sig tid til en grundig snak med de tre berørte børnehaver. - Det hele bliver trukket ned over hovedet på folk, mener han. Spar på cheferne Når de vælger at skrive direkte til politikerne er det også et udtryk for, at de ikke føler, at de er kommet igennem med deres synspunkter tidligere. De har i forvejen forsøgt at gøre deres meninger gældende ved dialogmøder og gennem høringssvar. - Jeg føler ikke, at der er blevet lyttet nok til os forældre. Jeg synes, vi bliver kørt over af forvaltningen, siger Søren Frost, der peger på, at institutionslederne ved et dialogmøde tilbage i januar kom med en model, hvor lederne arbejder i netværk. - De mente, at man skulle spare på nogle af cheferne længere oppe i systemet og kom med forslag til en flad struktur. Jeg synes, det er påfaldende, at der blev lavet en arbejdsgruppe, hvor vi skal mødes alle sammen, men det, der kom ud af det, er næsten magen til det, forvaltningen kom med, siger Søren Frost. - Der har været indkaldt til møder, og når så man er færdig, så bliver der besluttet noget andet end det, man har snakket om, supplerer Mads Kjeller Larsen.