Skolevæsen

Forældre er en del af skolen

Aabybro Friskole satser bevidst på et godt og velfungerende samarbejde mellem skole og hjem.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

En opgave for stærke mænd. Fliserne skulle op og ned igen.

Samarbejdet mellem skole og forældre er et særdeles vigtigt og højt prioriteret mål for Aabybro Friskole. Ikke bare i ord, men sandelig også i handling. Ikke kun den ene gang om året, hvor bestyrelsen vælges, men også i hverdagen. - Vi har en god og ligeværdig dialog med forældrene til de 141 elever. Der er forældre med i alle udvalg, der står for de faste aktiviteter. Der er mødepligt til en af de fire årlige arbejdsweekender på skolen. Og det er forældre, der klarer rengøringen her på skolen. Det betyder bl.a., at vi ikke har behov for en fuldtidsansat pedel, men kan bruge pengene på andre aktiviteter, afslører skoleleder Jørgen Hvejsel Vest. - Forældre har store muligheder for at præge skolen i både hverdagen og på sigt. Aabybro Friskole, der er en selvejende institution, blev etableret for 27 år siden på initiativ fra tre forældrepar, der ønskede en ny Grundtvig-Koldsk skole i Aabybro. Undervisningen begyndte i august 1980 med 29 børn og 23 lærere. - I dag har vi klassetrin fra 0. klasse til og med 9. klasse. Vi tager hvert år mod 16 nye elever. Der er også mulighed for at indtræde i de eksisterende klasser. Der er 22 ansatte på skolen, der har egen skolefritidsordning - Glitner. - Vi lægger bl.a. vægt på, at alle klasser kommer på lejrskole hvert år, og at alle klasser mindst en gang kommer på tur til udlandet. Næste år skal skolens mindste klasser på lejrskole på Læsø. 6. og 7. klasse skal til Bornholm, mens 8. og 9. klasse tager til Berlin. Friskolen summer denne weekend af aktive forældre, der blandt andet skal forsyne amfiteatret ud for fællessalen med græs, der er en flisegang til parkeringspladsen, der skal lægges om, og der er flere ting, der skal males. - Det er rene luksusopgaver, der bliver løst denne gang. Der er kun en defekt ting, der skal repareres, nemlig et bord. Vore elever er gode til at passe på skolen og dens inventar. De ved nemlig, at det er deres egne forældre, der skal lave de ting, der går i stykker, fortæller Jørgen Hvejsel Vest. Ude på skolens store udeområde arbejder forældre og personale side om side for at løse de planlagte opgaver. samtidig går snakken om skolens hverdag og visioner. - At arbejde på en friskole er en livsstil. Vi er ikke større, end vi alle i fællesskab kan planlægge skoleåret og tage hensyn til den enkeltes vilkår og behov, fortæller skolelederen.