Børnepasning

Forældre er glade for månedens bogpose

GUG:I et år har børnene i Vuggestuen Luna og Børnehaven Hans Egede kunnet få en ny pose biblioteksbøger med hjem fra institutionen hver måned. Det er både børn og forældre glade for. Derfor forlænges ordningen, der startede som et et-årigt forsøg. Det er Biblioteket Grønlands Torv, der har taget initiativ til Projekt Bogposer. De to institutioner ligger tæt ved biblioteket, og parterne havde i forvejen et godt samarbejde. Ordningen virker på den måde, at de forældre, der har ønsket at være med, har udfyldt en seddel med barnets navn, alder og interesser. Ud fra de oplysninger udvælger bibliotekarerne Jane Frandsen og Dorthe Svendsen hver måned bøger til børnene, så hvert barn får sin personlige bogpose. Bøgerne bliver udleveret i institutionerne, og ved samme lejlighed kan forældrene aflevere de gamle bøger igen. Fornyligt fik forældrene udleveret et spørgeskema, hvor de blev bedt om at give deres kommentarer til projektet. - Alle ønsker, at det skal fortsætte, på nær én, der mener, at det er hyggeligere selv at gå på biblioteket. Men jeg tror nu, at der er mange flere børn, der får bøger hjem på denne her måde, siger bibliotekar Jane Frandsen. Ud fra et fagligt synspunkt ser hun samtidig den fordel ved ordningen, at børnene på denne måde får de bøger, der svarer præcis til deres alderstrin. Der har været stor efterspørgsel på pegebøger med traktorer, biler og høstmaskiner, så biblioteket har været nødt til at udvide samlingen på det område for at kunne efterkomme ønskerne fra de små drenge. - Vi har også haft én, der gerne ville have bøger om vaskemaskiner. Og en anden ville gerne have noget om støvsugere. Det første kunne vi ikke klare, og med hensyn til støvsugerne havde vi kun ”Lotte støvsuger”, fortæller Jane Frandsen. Godt 40 børn var tilmeldt ordningen lige før sommerferien, og nye børn får brochuren om Projekt Bogposer med i velkomstmappen fra børnehaven og vuggestuen. Selv om biblioteket har valgt at fortsætte projektet, så er der ikke ressourcer til at udvide ordningen til at omfatte flere institutioner. For det er ret tidskrævende at pakke poserne. Der er heller ikke andre filialer under Det nordjyske Landsbibliotek, der har ladet sig inspirere til at starte et lignende tilbud i deres lokalområde.