Forældre er klar til dialog

Kun få svar til Kappelborg

SKAGEN: Forældrekredsen ved Kappelborgskolen var forleden aften til møde med den politiske og administrative leder af kommunens skolevæsen. Et par forældre forsøgte at få svar på spørgsmålet: Hvorfor skal Kappelborgskolen nedlægges eller hvorfor har Venstre ændret mening? Hver gang undveg formanden for børne- og kulturudvalget, Karsten Hemmingsen (V). Både han og skoleledelsen ønskede at drøfte, hvordan man kommer videre efter at beslutningen om at lukke Kappelborgskolen er taget. De cirka 80 forældre, der var mødt op, havde da også mange spørgsmål af hvordan-typen. Ofte lød svaret: "Det ved vi ikke" eller "Det er ikke besluttet". Flertallet af forældre syntes dog at have forståelse for de svar, men opfordrede samtidig til øget information fremover. - Stregen er slået. Nu bør vi kigge fremad, så vi kan finde den næstbedste løsning for vores børn. Vi ønsker dialog på et konstruktivt niveau - ikke mudderkastning, sagde formanden for skolebestyrelsen, Kenneth Weesgaard. Kappelborgforældrene er naturligvis spændte på, hvor deres børn skal gå i skole om to år. Det er ikke besluttet, men der går mange rygter. - Jeg kan afvise alle rygter om, at der skal bygges en ekstra klynge til Hedeboskolen, at Ankermedets Skole skal udvides endnu mere, og at vi er ved at indhente tilbud på pavillonner, sagde Karsten Hemmingsen. - Situationen er sådan, at hvis alle børn flytter fra Kappelborgskolen per august 2005, er der plads på de andre skoler, sagde børne- og kulturdirektør Chresten Sloth Christensen. - Det er imidlertid slet ikke besluttet, hvor børnene fra Kappelborgskolen skal flyttes hen. Faktum er det, at byrådet har besluttet at sende et forslag om lukning af Kappelborgskolen som selvstændig skole om to år i høring, forklarede Chresten Sloth Christensen. Der går således en periode på 12 uger, før beslutningen kan konfirmeres. I praksis er der dog ingen vej tilbage. Kappelborgskolens dage som selvstændig skole er talte. Byrådet har ikke taget stilling til, om kommunen selv vil anvende bygningerne, eller om de skal sælges. Formentlig vil der være mulighed for at bruge nogle af lokalerne til skoleformål i en kortere eller længere periode efter august 2005. - De andre skoler har til dels lurpasset, men fra nu af skal alle skoler involveres og mange vil få nye klassekammerater i 2005, fastslog Karsten Hemmingsen.