Hjerneskader

Forældre får ekstra tilbud

NORDJYLLAND: 12 handicappede nordjyske børn og deres forældre kan se frem til et intensivt tre ugers kursus, som skal gøre livet lidt lettere for familierne. Socialministeriet betaler kurset, som Nordjyllands Amt tilbyder. - Sådan et tilbud har været efterspurgt af forældrene, men det ligger ud over amtets normale forpligtelse. Med støtten fra ministeriet får vi nu muligheden, glæder Bent Pedersen (S) sig. Han er formand for amtsrådets social- og psykiatriudvalg, der netop har fået besked om den statslige støtte på i alt cirka 1,45 millioner kroner fordelt over to år. Tilbuddet henvender sig til forældre med børn i alderen to-syv år, der har en medfødt eller erhvervet hjerneskade. Børnene bor hjemme og lider af sygdommen Cerebral Parese, der ytrer sig ved lammelser i arme og ben. Den centrale del af det nye tilbud bliver tre ugers intensivt kursus. Her skal forældrene være med til dels at sætte mål for deres barns fremtidige udvikling, dels skal de være med til at tilrettelægge en indsats, der kan øge barnets livskvalitet. Det hele munder ud i en individiuel handleplan for hvert barn. Projektet vil også give forældrene mulighed for at danne et netværk med andre forældre i samme situation. En række faggrupper hos amtet bliver involveret. De bærende kræfter bliver ergo- og fysioterapeuter, men en tværfaglig indsats betyder, at også pædagoger, talepædagog, musikterapeut, diætist, psykolog, ridefysioterapeut, børnelæge, tandlæge, øjenlæge, bandagist og socialrådgiver kan deltage. beukel