Forældre foretrækker besparelser

Kulturudvalg dybt overrasket over forældre og lærere, der hellere vil spare end overveje ny skolestruktur ---- HUSK NYT LOGO!!!

Skolelukninger 28. september 2002 08:00

FARSØ: Lærere og forældre på de fem folkeskoler i Farsø Kommune er mere til uspecificerede grønthøster-besparelser på undervisning og ansatte end til overvejelser om en ny skolestruktur. Det står klart, efter at børne- og kulturudvalget torsdag aften havde indbudt skolebestyrelser og lærere til møde for at informere om overvejelserne om en ny skolestruktur. Til politikernes store overraskelse var der blandt de næsten 200 fremmødte så godt som ingen forståelse for, at politikerne - for netop af undgå fortsatte grønthøster-besparelser - har sat sig for at undersøge, om en ny struktur bedre kan leve op til kravene om en moderne, lokal skole inden for de nuværende økonomiske rammer. Det er baggrunden for, at kulturudvalget har nedsat en arbejdsgruppe med børne- og kulturchefen, lærere og skoleledere, som sammen med en følgegruppe bestående af skolebestyrelsernes formænd i løbet af de næste to måneder skal udarbejde et forslag til en skolestruktur, hvor de fem skoler lægges sammen til en skole - med fem underafdelinger. Formand lovede høring Børne- og kulturudvalgsformand Søren Virenfeldt, Farsølisten, som ledede mødet og også indkasserede en voldsom kritik for sin mødeledelse, havde fra starten af mødet forsikret de fremmødte for, at overvejelserne kun er overvejelser, og at de skal ud i høring hos forældre, ansatte og elever i en eller to omgange, før byrådet træffer nogen beslutning. Samtidig forklarede han, at det er et enigt kulturudvalg, der står bag overvejelserne om en ny skolestruktur, "fordi vi allerede føler, at vi har skåret alt fedtet væk og skal skære helt ind i benet, hvis vi skal blive ved med at skære ned på skolerne". Men bare overvejelserne er altså nok til at rejse en storm blandt forældre og lærere i Farsø Kommune. 500.000 pebernødder Igen og igen lod forældre forstå, at de 500.000 kroner, som børne- og kulturudvalget har skullet spare på skolerne i 2003 "er pebernødder", som "I hellere skulle spare, i stedet for at I ødelægger vores skoler". Særlig forældre fra oplandsbyerne rejste sig og gik i kødet på politikerne. En del fordi de frygtede, at forslaget om at samle skolerne i en fælles organisation under samme leder betyder, at de mister klasser, og frygten for skolelukninger var fremtrædende hos særlig lærere på Louns-Alstrup Skole - kommunens mindste med bare 80 elever. Andre igen tvivlede stærkt på, at økonimien kan hænge sammen ved at organisere skolerne, som kulturudvalget overvejer. - Der er ikke sat tal på noget som helst. Det er noget makværk", hed det blandt andet fra Allan Husom fra Strandbys skolebestyrelse. Til alle var svaret, at der først kan sættes tal på en ny struktur, når arbejdsgruppen har stillet et konkret forslag om to måneder. Lærere frygter Samtidig lod lærerkorpset politikerne vide, at overvejelserne om en ny struktur "har smadret vores arbejdsglæde", "ødelægger det psykiske arbejdsmiljø" og "gør det umuligt at skaffe lærere til Farsø Kommunes skoler i fremtiden". En lærer fra V. Hornum frygtede for udsigten til at miste en skoleleder, som hun kunne "læsse af på uden dårlig samvittighed" og følte, at hun "i forvejen er underviser og socialkontor, men nu åbenbart også skal være økonomikontor". Lærerne skal i fremtiden - ifølge politikernes foreløbige oplæg til den nye skolestruktur - organiseres i selvstyrende enheder, og særlig forældre, men også en enkelt lærer lod forstå, at det var helt forkert, at politikerne på forhånd har bestemt, hvordan lærerne skal organiseres. Afviser tvangstanker - Nu har jeg arbejdet med selvstyrende grupper i erhvervslivet i ti år. Og I gør det på den helt omvendt måde. Helt forkert. Selvstyrende grupper skal vokse frem nedefra - ikke fra oven, sagde Lars Jensen fra Strandbys skolebestyrelse. Det gav endnu engang Søren Virenfeldt lejlighed til at gå imod opfattelsen af, at politikerne på forhånd har bestemt, hvordan det hele skal ende. - Kulturudvalget vil ikke tvinge lærerne til at arbejde i selvstyrende grupper. Kulturudvalget vil gerne give lærerne mulighed for at organisere sig i selvstyrende grupper. Det er jo ikke noget,der kommer ud af den blå luft eller noget, vi gør for at smadre arbejdsglæden. Det er faktisk noget, der giver lærerne meget stor indflydelse på deres arbejdsdag, og det er noget, man er glade for de steder, hvor man er i gang med det, lod børne- og kulturudvalgets formand kritikerne vide. Endelig gjorde Virenfeldt det klart, at han ikke rokker sig: Den nye struktur skal beskrives - og så må lærere og skolebestyrelser værsågod at levere konstruktive forslag til den nedsatte arbejdsgruppe.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...