Forældre frygter dårligere tandsundhed

Skolebestyrelsen på Højene Skole protesterer

HJØRRING:"Undersøgelsesintervallet er i dag for børn med god tandsundhed oppe på 12 måneder. Dette vil man tillade øget op til 18 måneder. Det er utilfredsstillende, og en række forældre vil uden tvivl ikke føle det forsvarligt og bliver på den måde tvunget ud i privat praksis. Vi er overbeviste om, at der på børn er en vis fejlmargen forbundet med denne vurdering af tandsundheden 18 måneder ud i fremtiden - og en fejlvurdering kan blive ganske katastrofal - tænderne skal jo holde hele livet!" Sådan skriver skolebestyrelsen ved Højene Skole bl.a. i et brev, som er sendt afsted til byrådspolitikerne i Hjørring Kommune som protest mod besparelserne på den kommunale tandpleje. Vel vidende at man i mange kommuner landet over netop nu sidder og kæmper for at få budgettet til at nå sammen, undrer forældrene sig meget over Hjørring Kommunes besparelse på den kommunale tandpleje. "I forvejen er vi orienteret om, at Hjørring Kommune har en særdeles effektiv kommunal tandpleje drevet med et minimum af personale. Således er den kommunale tandpleje i Hjørring den billigste i amtet - og blandt de billigste landet over. Som skatteborger og forælder i kommunen må man undre sig over den beregnede besparelse. Centraliseringen har også omkostninger - for kommunen og for brugerne - vore børn. En simpel fokusering på besparelser på lønudgifterne er efter vores opfattelse for unuanceret.", skriver forældrebestyrelsen. De peger bl.a. på problemerne i forbindelse med den øgede transport for børn, der f.eks. går på Højene Skole, hvor de vil kunne modtage undersøgelsestilbud men ikke behandling. Transport i hvad? "Har nogen tænkt på konsekvensen af, at eleverne skal forlade klassen flere gange - for den enkelte elev - for klassen som helhed - og for den lærer, der er ansvarlig for undervisningen?", spørger forældrene bl.a. De vil også gerne vide, om der er lavet en økonomisk konsekvensberegning af, hvad transportudgiften beløber sig til årligt, og hvilke transportmidler der forventes anvendt i forbindelse med transporten mellem skole og behandlingsklinik? Forældrene påpeger, at deres børn er glade for og trygge ved at komme på tandlægeklinikken ved Højene Skole. Den fornemmes for børnene at være en del af skolen. "Vi forstår, at der skal spares - men vi er overbeviste om, at det, der spares ved reduktion af lønomkostninger, bliver anvendt til udvidet drift af den nye klinik på Muldbjergskolen, til transport, samt en på sigt dårligere tandsundhed blandt vore børn. Kan vi være det bekendt?", lyder spørgsmålet til politikerne.