Forældre frygter få timer til 1. kl.

Fire børnehaveklasser sammenlægges til tre, men får muligvis ikke ekstra timer

De nuværende fire børnehaveklasser på Løgstør Skole bliver fra næste skoleår reduceret til tre første klasser. Det skyldes, at antallet af elever er faldet til 74 og dermed er nået under den magiske grænse på 76, som er bestemt af kommunalbestyrelsen, og som i skoleåret 2002/2003 resulterede i fire klasser. Normalt udløser det ekstra timer, når elevtallet kommer over 19 i de enkelte klasser, helt nøjagtigt en time fra barn nr. 19. Imidlertid tildeles timerne ikke nødvendigvis de klasser, som har over 19 elever, og det bekymrer forældrerådene i de nuværende fire børnehaveklasser. - Vi har selvfølgelig nogle forventninger om, at klasserne bliver tilgodeset med det antal timer, som vi mener, de er berettiget til, siger Majbritt Steffensen, repræsentant i et af forældrerådene. Ifølge skoleinspektør Gunnar Willumsen, Løgstør Skole, indgår timerne i den rammebevilling, som skolerne hvert år får tildelt. Timerne er ikke politisk øremærkede. - Får man for eksempel tildelt 75 timer til en 2. klasse, er det ikke nødvendigvis den klasse, som reelt får timerne. De indgår i en ramme af timer, forklarer Gunnar Willumsen. Møder talstærkt Beslutningen om den praktiske udmøntning af timerne træffes af skolelederen i samarbejde med det pædagogiske råd og skolebestyrelsen. - Vi håber at finde en løsning, som er tilfredsstillende for alle parter, men vi skal jo se på det både med pædagogiske og økonomiske øjne, siger Gunnar Willumsen. Han understreger, at der ikke er truffet nogen endelig beslutning om fordeling af timerne til de enkelte klasser. I formiddag holder han møde med to medlemmer af skolebestyrelsen for at drøfte emnet, men forventer tidligst en afklaring i slutningen af ugen. I aften holder skolebestyrelsen sit årlige orienteringsmøde om arbejdet i det snart forgangne skoleår, og til det møde vil forældrene til børnene i børnehaveklasserne møde talstærkt op for at understrege behovet for ekstra timer og gøre opmærksom på de problemer, de forudser, hvis klasserne ikke får tildelt det antal ekstratimer, elevtallet udløser.