Skolelukninger

Forældre frygter skolelukninger

Er det salamimetoden, der tages i brug, hvis 7. klasse flyttes fra små til store skoler?

7
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skolerne var repræsenteret med i alt 70 bestyrelsesmedlemmer. Foto: Carl Th. Poulsen

HJØRRING:Er et aktuelt forslag om at fjerne 7. klasserne fra de små skoler i Hjørring Kommune et afsæt for senere at kunne lukke skolerne, fordi de bliver for små? Eller er det en god idé - som flere politikere mener - netop at samle 7. klasserne på kommunens store skoler for at få mere helhed og større faglighed? Det brændvarme emne mødtes skolebestyrelser og politikere i Hjørring Kommune om på Hørmested Skole mandag aften. Her var fronterne trukket skarpt op, netop fordi skolebestyrelser fra Hjørring Kommunes ti små skoler, som går fra børnehaveklasse til og med 7. klasse, frygter, at 7. klasserne skal samles på kommunens store skoler, der går til og med 9. klasse. - I Astrup synes vi ikke, at vi skal flytte 7. klasserne. Vi skal kun flytte dem, hvis fagligheden er så dårlig på de små skoler, at det ikke kan forsvares, og jeg hører ikke overhovedet, at der er problemer i den retning. Skolen er en fundamental grundsten i et lokalsamfund, og hvis man piller sokkelsten ud af et hus, så begynder det at vakle. Om ikke før så i hvert fald, når det begynder at blæse, lød det fra skolebestyrelsesformand på Astrup Skole, Henrik Nielsen. Dagsorden om lukning Det er byerne Hørmested, Vrensted, Hundelev, Horne, Rakkeby, Skallerup, Lørslev, Astrup, Mosbjerg og Lendum, der har skoler, som går til og med 7. klasse, og 70 skolebestyrelsesmedlemmer fra de ti skoler deltog i mødet med medlemmerne af børne- og undervisningsudvalget i Hjørring Kommune. De ti skolebestyrelser fik hver fem minutter til at tale, før debatten gik i gang. - Det her er bare et skridt på vejen til en dagsorden, der består i på længere sigt at lukke vores skoler, sagde næstformand i skolebestyrelsen i Hørmested, Gitte Baggesen. Også fra Steen Nielsen fra bestyrelsen på Lendum Skole var der udbredt skepsis. - Vi får at vide, at det ikke er salamimetoden, der skal i brug, men ender vi ikke nemt i samme situation, som man gjorde med fødeklinikken i Frederikshavn? Til sidst er den blevet så lille. at man siger man, at det er helt uforsvarligt at fortsætte. Hvornår vil I styrke lokalsamfundene, lød spørgsmålet fra Steen Nielsen. Lene Skovfoged, der er skolebestyrelsesformand på Mosbjerg Skole gjorde det klart for politikerne, at der er forståelse for, at der skal ske et eller andet på skoleområdet. Vil ikke være syndebuk - 20 procent af eleverne kommer ikke videre, når de er færdige med skolen, og det skal der gøres noget ved, men jeg tror bare ikke, det er fagligheden på de små skoler, den er gal med. Lad være med at gribe i blinde og lad være med at prøve at finde en syndebuk. Vi vil i hvert fald ikke være den, for fagligheden på de små skoler er god, sagde Lene Skovfoged. En skolestruktur-rapport danner baggrund for forslaget om flytningen af 7. klasserne, og mange af de 70 fremmødte skolebestyrelsesmedlemmer efterlyste en mere tilbundsgående undersøgelse, inden der træffes vidtgående beslutninger. Formanden på Skallerup Skole, Vibe Gro Falk, sagde i sin taletid, at hun på sin blok har både fordele og ulemper ved at flytte 7. klasserne. - Men det er en drastisk beslutning, der lægges op til. Man kan ikke bare amputere en arm eller et ben og så sige: godt du løber bare videre ven. Det er for fattigt politisk, og konsekvenserne skal undersøges nærmere, inden der træffes en beslutning, Omstruktureringer på skoleområdet skal ses i en helhed, sagde Vibe Gro Falk. Lige nu er der udsigt til, at forslaget om flytningen af 7. klasserne fremsættes på et byrådsmøde i Hjørring Kommune allerede i marts.