Forældre går på barrikaderne

Uro på V. Hassing Skole efter spareforslag fra Socialdemokraterne

Skolevæsen 18. september 2002 08:00

V. HASSING: Det har skabt uro på V. Hassing Skole, at Socialdemokraterne i Hals Kommune i deres budgetforslag for 2003 har lagt op til at hæve klassekvotienterne fra den nuværende 25 til 27 elever. Forrest blandt de urolige på V. Hassing Skole finder man forældrene til skolens 1. klasseelever. Her er der i indeværende skoleår tale om tre klasser på henholdsvis 18, 17 og 18 elever, men hvis S-lejrens spareforslag realiseres, vil der fra næste skoleår kun blive tale om to klasser - og så bliver det med 26 og 27 elever i de to klasser. I en skrivelse til blandt andre borgmester Bent Sørensen (S) og kulturudvalgsformand Sørn Nordhald (S) slår forældrene indledningsvis fast, at en sammenlægning af 1. klasserne er en dårlig idé, fordi det opbyggede fællesskab og sammenhold sandsynligvis vil blive forringet, ligesom kvaliteten af undervisningen vil blive forringet. - Vi har netop været til forældremøde, hvor alle fik at vide, at klasserne er velfungerende. Vi forældre er meget glade for, at der ikke er flere børn i klassserne, da der er mere tid til den enkelte elev, skriver forældrene videre - og fortsætter: - Har I tænkt over konsekvenserne? Undervisningstiden til den enkelte elev vil blive væsentlig kortere, ligesom det for læreren bliver væsentligt sværere at overskue det høje elevantal. Skolens afgørelse Forældrene bemærker videre, at hvis de forhøjede klassekvotienter bliver realiseret, så skal det være den enkelte skole, der afgør, hvornår og om den påkrævede klassesammenlægning skal finde sted. Det er et forslag, der tidligere er blevet bragt til torvs i NORDJYSKE Stiftstidende af inspektøren på V. Hassing Skole, S.-E. Kragh Olsen, og mens det altså bliver mødt med opbakning i 1. klassernes forældregruppe, så påpeger de samme forældre også, at en eventuel pålagt klassesammenlægning først bør kunne finde sted fra tredje eller fjerde årgang. Her er forældrene på linie med kulturudvalgsformand Sørn Nordhald, der i NORDJYSKE har udtalt, at han gerne personligt ser skolernes indskolingsafdelinger fritaget for de mulige klassesammenlægninger - et tiltag, der også af borgmester Bent Sørensen er blevet nævnt som en mulig løsning i forbindelse med den løbende budgetdebat på hals.dk. Forringet undervisning I skrivelsen fra 1. klasse-forældrene påpeges det videre, at en realisering af folkeskole-spareforslaget vil betyde en forringelse af den undervisnings-kvalitet, som man i byrådet pegede på som én af de vigtigste grunde til at skifte til Ny Skoledag. - Dette kan og vil vi ikke acceptere. Kan pengene ikke findes et andet sted, spørger forældrene videre - og peger på, at en udskydelse af skolerenoveringerne i Hals og Gandrup, ombygningerne på rådhuset i Gandrup og/eller byforskønnelsen i V. Hassing kunne hjælpe til at skaffe de penge, der er nødvendige for at bibeholde folkeskolen, som den er i dag. Forældrene bemærker i skrivelsen videre, at man med klassesammenlægningerne vil være med til at gøre V. Hassing og resten af kommunen mindre attraktiv for tilflyttere - en kendsgerning, der i øvrigt heller ikke bliver hjulpet på vej af den flittigt voksende skatteprocent, tilføjer de utilfredse forældre, som slutter af med at pege på fordelene ved Ny Skoledag - blandt andet den kendsgerning, at der i mange af timerne er to lærere til at forestå undervisningen. Håber på lydhørhed - Vores 1. klasser er med det nuværende antal elever i hver klasse fremragende. Der er meget tid til den enkelte elev, hvilket giver den optimale undervisning. Vi håber og tror med dette brev og denne protest, at byrådet vil lytte, så tingene kan fortsætte uændret, slutter forældrene deres skrivelse til de folkevalgte beslutningstagere. Byrådet førstebehandler Socialdemokrtaternes budgetforslag i aften, hvorefter kulturudvalget 26. september ser nærmere på sparekravet på folkeskoleområdet. Her ønsker S-folkene med de højere klassekvotienter at opnå en besparelse på 388.000 kr, i 2002 (fra august til december), hvorefter den årlige besparelse bliver på 930.000 kr.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...