Forældre i debat

GJØL:25 forældre mødte torsdag aften op på Gjøl Skole til en debat om placering af 7 klasserne. Mødet var indkaldt af skolebestyrelsen for at inddrage forældrene i den høring om skolestrukturen, som kulturudvalget har sat i værk. Bestyrelsen fortalte om koordineringen af samarbejdet siden 2000 med Vedsted og Aabybro skoler, som skal sikre en bedre overdragelse af børnene fra afgiver- til modtager-skole. Der er etableret et bedre fagligt samarbejde mellem lærerne på de tre skoler om planlægning af 7. klassernes faglige forløb, oplyser formand for bestyrelsen, Dorte Selmar Pedersen. - En udvikling mod større samarbejde, som bestyrelsen har ønsket at bakke op og påvirke. Men med den stillede opgave fra kulturudvalget har vi istedet måttet prioritere den, siger hun. Bestyrelsen fremlagde en liste med fordele og ulemper ved flytning af 7. klasser. Derefter delte forældrene sig i mindre grupper, og deres drøftelser tog bestyrelsen med sig i det videre arbejde med at udfærdige et høringssvar til kulturudvalget.