Børnepasning

Forældre i oprør

Kræver bedre vilkår i børnehaverne, så børnene kan trives og blive kreative

Det er børnenes evner til at få gode ideer, Danmark skal leve af fremover. Alene derfor bør børnehaverne have langt bedre vilkår end nu. Det mener en gruppe forældre i Sulsted, som derfor har taget initiativ til en nordjysk debatgruppe, der skal tale børnenes sag. - Som samfund har vi brug for alle de kreative evner, vi overhovedet kan få frem. Vi har brug for folk, der tør tænke anderledes, tør finde på. Det kan børn af sig selv. Det er de faktisk rigtig gode til, men hvis ikke de evner bliver stimuleret i børnehaverne, så mister de dem. Og det sker hver eneste dag lige nu, siger Stella Byskov, jurist, forsker og mor til to. Hun er foruroliget over, at antallet af voksne per barn er faldet støt siden 1993, ligesom hun er rystet over, at pædagogerne nu skal bruge halvdelen af deres tid på andet end at være sammen med børnene. - Pædagogerne gør, hvad de kan, og vi er glade for vores datter Saras børnehave, men deres vilkår er ganske enkelt ikke gode nok. Det er en generel tendens, så må vi gøre noget, siger Stella Byskov, medlem af forældrebestyrelsen ved børnehaven Troldegården i Sulsted. Bestyrelsen starter derfor nu en debatgruppe, hvor fremtrædende nordjyder inviteres til at blive medlem. - Vi skal have nogle, der kan blive hørt, forklarer Jesper Rasmussen, kommunikationstekniker, far til to, og tillige medlem af forældrebestyrelsen, der i næste uge tager kontakt til en række udvalgte erhvervsledere, forskere og politikere. Forældrene ønsker først og fremmest debat om, hvordan kvaliteten i børnehaverne kan blive bedre, ikke kun en diskussion af, hvor mange flere pædagoger, der skal være. - Det handler allermest om at få diskuteret, hvordan børnehaverne opmuntrer børnene til at udvikle det, de hver især er gode til, siger Stella Byskov. Ifølge forældrene går den manglende tid ikke kun ud over de børn, der har særlige problemer, som måske først opdages så sent, at de er vokset til store vanskeligheder. - De stille børn får lov at passe sig selv, og så lærer de jo ikke at begå sig i en gruppe, påpeger Jesper Rasmussen, som er overbevist om, at en større indsats i børnehaverne vil give færre problemer i skolerne.