Børnepasning

Forældre i protest over dyr pasning

Forældre til børn i Ræhr Børnehus og Lejerbo Vuggestue har klaget til kommunen over takststigning pr. 1. januar.

Forældre i Ræhr Børnehus og Lejerbo Vuggestue har skriftligt klaget til Thisted Kommune over, at taksterne for børnepasning er steget med 5-600 kroner pr. 1. januar 2010. "Henvendelserne går generelt på, at det nu bliver særdeles dyrt at være småbørnsfamilie, samt at det føles uretfærdigt, at vuggestueforældre skal betale for "en ordning de havde i forvejen"". Sådan lyder det sammenfattende i fremstillingen af sagen forud for et møde i børne- og familieudvalget i Thisted Kommune på tirsdag, 12. januar. Baggrunden er, at Folketinget har vedtaget, at alle børn i dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid, og i denne forbindelse har staten givet kommunerne lov til at opkræve 30 procent af udgifterne til at få et barn passet - mod hidtil 25 procent. Det betyder, at prisen for en vuggestueplads i Thisted Kommune er steget fra 3324 kroner til 3960 kroner pr. måned (dog undtaget juli), mens en børnehaveplads er steget fra 1630 kroner til 2130 kroner pr. måned.