Skolevæsen

Forældre i venteposition

LØGSTØR:Skal der være tre eller fire 1. klasser på Løgstør Skole næste år. Det spørgsmål havde en flok forældre til børnehavebørn forventet at få svar på i denne uge, men de kommer til at vente endnu godt en måned. Formanden for Løgstør Kommunes undervisning- og kulturudvalg, Venstre-manden Kristian Haldrup, siger at der først er en endelig afklaring, når alle skolerne har indleveret elevtallene for det kommende år. Derfor må de utålmodige forældre vente til sidst i april. Da børnehaveklasserne startede sidste sommer var der 77 elever. Derfor blev der oprettet fire børnehaveklasser. Forældre havde regnet med, at disse klasser kunne fortsætte, når børnene skulle i 1. klasse. Den magiske grænse for at gå fra fire til tre klasser er 76 elever, og børnetallet i de fire klasser er nu nede på 74. Forældrene har tidligere forsøgt at få politikerne til at fastholde de fire klasser via protestunderskrifter. - En opsplitning er noget skidt - dels fordi de fire klasser fungerer godt og børnene føler sig knyttet til klassen og her har skabt venskaber, som måske må brydes. Men vi er mest bekymrede for det store antal børn, der vil blive i hver klasse, siger en af de bekymrede forældre, Mejbritt Steffensen. - 25 børn i en klasse er mange børn. Det kan blive svært for læreren at give det enkelte barn den nødvendige tid og opmærksomhed, siger Majbritt Steffensen. Hun frygter sammen med de øvrige forældre at den faglige indlæring bliver forringet hcis der er 25 børn i hver klasse istedet for 19-20 børn. Kristian Haldrup forstår godt forældrenes bekymring, men han har økonomien at skele til. - Før vi har de endelig elevtal er det umuligt at sige noget endegyldigt. Jeg vil ikke udelukke, at der bliver fire klasser selvom vi ikke når op på 76 elever, men jeg vil ikke lovet noget. Forældrene bliver nødt til at væbne sig med tålmodighed til sidst i april, hvor vi har en mulighed for at tage en afgørelse, siger han.