EMNER

Forældre imod tvangsflytning af børn

Flertal i byrådssal fastholder krav om overflytning fra Regnbuen

NØRAGER:” Vi og vore børn har med vores bopæl på ingen måde nogen tilknytning til Rørbæk.” Ægteparret Grethe og Karsten Møller Nielsens fra Grynderup lægger på ingen måde skjul på deres modstand mod, at deres søn Jacob på godt tre år 1. august skal tvangsflyttes fra børnehaven Regnbuen i Nørager til den nye natur- og idrætsbørnehave, Græshoppen, i Rørbæk. - Det er ganske urimeligt, at han efter et halvt år i børnehaven lige pludselig skal flyttes til Rørbæk, alene fordi vi bor i Grynderup Sogn kun 50 meter fra sognegrænsen til Durup og kommunen først til efteråret ad naturlig vej kan komme op på de normerede 40 børn i den nye børnehave, understreger Grethe Møller Nielsen. Uens hensyn i tre sogne Ægteparret var selv som de eneste til stede i byrådssalen, da kommunalbestyrelsen skulle behandle ankesager fra tre forældrepar. Efterfølgende var de meget skuffede over at få afvist deres anke over kultur- og socialudvalgets afslag i maj. - Efter vores mening er der fra kommuens side nemlig foretaget individuelle hensyn til visse utilfredse forældre, der ikke ville have deres børn til Rørbæk, påpeger Grethe Møller Nielsen. Her henviser hun til den korrespondance og mundtlig kommunikation, der har været mellem kommunens børnepasningsafdeling og de berørte forældre. I febraur fik alle forældre med børn i Regnbuen og bosiddende i Grynderup, Stenild eller Rørbæk sogn et orienterende brev fra kommunen. - Her stod, at børn fra tre sogne havde fortrinsret til den nye børnehave. De forventede så stor interesse, at der kunne tages individuelle hensyn til forældre, der ville beholde børn i Regnbuen, påpeger Grethe Møller Nielsen og tilføjer: - Men midt i april fik jeg en telefonisk besked fra en medarbejder i folkeregistret om, at vores søn skulle være i Rørbæk, uanset at vi tidligere mundtligt har markeret vores modstand. Derfor vores skriftlige klage til kultur- og socialudvalget, fortæller Grethe Møller Nielsen. At der er taget særhensyn, mener hun klart fremgår i afslaget fra udvalget. - Her står, at det nu kun er børn fra Grynderup og Rørbæk sogn, der skal optages i børnehaven i Rørbæk. Børn fra Stenild er lige pludselig ikke med mere. Videre står der, at der er taget individuelle hensyn til enkelte børn ud fra væsentlige pædagogiske overvejelser. Det harmonerer dårligt med, at Regnbuen har afvist at deltage i udvælgelse af børn til Rørbæk, erklærer Grethe Møller Nielsen uforstående.