Skolevæsen

Forældre klager i sag om 7. klasser

Skole og Samfund går til både Ombudsmanden og Statsforvaltningen

MARIAGERFJORD:Forældreorganisationen Skole og Samfund i Mariagerfjord vil have slået fast med syvtommersøm, at det ikke var i orden, da byrådet i Mariagerfjord Kommune besluttede at flytte 7. klasserne uden forinden at have hørt skolebestyrelserne. Derfor klager Skole og Samfund nu til Statsforvaltningen i Nordjylland (tidligere Tilsynsrådet) samt til Folketingets Ombudsmand. Skole og Samfunds påstand er, at Mariagerfjord Kommune ikke overholdt bestemmelserne i Folkeskolelovens paragraf 40. Bestemmelserne siger, at skolebestyrelser skal høres om ændringer i skolestrukturen. - Vi klager, fordi vi vil sikre, at der i fremtiden finder en reel høring sted i Mariagerfjord Kommune om så skelsættende beslutninger som flytning af klassetrin. - Høringsrunderne skal overholdes, så skoleledere og skolebestyrelser reelt bliver taget med på råd, siger lokalformand for Skole og Samfund i Mariagerfjord Kommune Ruth Andersen, Mariager. Sammen med lokalafdelingens næstformand Niels Schøler, Astrup, har hun skrevet under på brevet til Ombudsmanden og Statsforvaltningen. Lokalforeningen af Skole og Samfund mener, at Mariagerfjord Kommune har sat demokratiet ud af spil. Kommunen satte en frist til 10. januar til, at skolebestyrelserne kunne komme med udtalelser. Men da udmeldingen fra forvaltningen i hele forløbet (frem til 17. januar) var, at beslutningen om flytning af 7. klasserne var taget og ikke stod til at ændre, fandt skolebestyrelserne det ikke umagen værd at komme med udtalelser, påpeger Skole og Samfund. - Det er dermed lykkedes Mariagerfjord Kommune at sætte demokratiet ud af spil, da forsøgene på at påvirke beslutningsprocessen ophørte efter mødet 21. november mellem børne- og familieudvalget og skolebestyrelsesformænd for de 10 skoler uden overbygning, skriver Ruth Andersen og Niels Schøler. Skole og Samfund håber som nævnt at få medhold i, at folkeskolelovens bestemmelser blev tilsidesat, men gør sig ingen forhåbninger om, at den egentlige beslutning om 7. klasserne kan omstødes. Forvaltningen i Mariagerfjord Kommune har forsvaret fremgangsmåden i sagen ved at slå på, at byrådet ikke traf en endelig beslutning ved budgetforliget i fjor.