Børnepasning

Forældre klager over for få dagplejere i Sulsted

Børn sendes til nabobyer

SULSTED:Der er for få dagplejere i Sulsted. Det mener tre mødre, som hver især personligt er berørt af de færre dagplejere i Sulsted og som hver især mener, at det ikke blot er deres problem. Det er byens små poder, det rammer, mener de. Mødrene har været i kontakt med ikke færre end 45 forældre-par, hvoraf størstedelen er enige. De har heller ikke kunnet få nogen garanti for pasning i nærområdet, nogle har derfor valgt privat ordning, andre har fået tilbudt pasning i Vestbjerg, mens nogle var heldige at få en plads i Sulsted. Der er i dag ni dagplejere i Sulsted og 16 i Vestbjerg. - Det er en udvikling, der har stået på de seneste tre år, siger forældrene. For Anne Andersen, mor til Cecilie på tre år og Casper på 11 måneder var et vikariat i sundhedssektoren i Brønderslev ved at udvikle sig til et mareridt hver morgen. Familien bor i Sulsted, faderen arbejder på en boreplatform og er sjældent hjemme, så aflevering og afhentning står moderen for. I to en halv måned betød det, at hun måtte køre gennem Sulsted to gange, før hun kunne køre nordpå til sit job i Brønderslev. Det største barn passes i dagpleje i Tylstrup, det mindste i Vestbjerg. Der var ingen pasningsmuligheder i Sulsted. Men forskellige åbningstider gjorde, at moderen først skulle bevæge sig nordpå til Tylstrup og aflevere Cecillie på tre år klokken 06.15, dernæst køre tilbage gennem Sulsted og sydpå til Vestbjerg for at aflevere Casper på 11 måneder klokken 06.30 cirka og dernæst selv køre nordpå gennem Sulsted og Tylstrup for at nå på job i Brønderslev til klokken 07. - Det var hæsligt og jeg tør slet ikke tænke på, hvad jeg skal gøre, når jeg begynder på min uddannelse som social- og sundhedshjælper. Det kan blive i Hjørring eller Aalborg eller et andet sted, hvor jeg igen skal ud at køre på den måde, forklarer Anne Andersen, som står på venteliste med lille Casper til en plads i Sulsted. Tre ledige pladser Rådmand Birgit Ekstrøm forklarer, at der er tre pladser ledig i Sulsted. - Det forstår jeg ikke, siger Anne Andersen, der dog har det problem, at hendes dreng ikke kan tåle røg på grund af astma. Et andet problem for mødrene kan også være åbningstiden, som er forskellig hos dagplejemødrene for at tilgodese behovet for åbningstider hos forældrene. Hvis en dagplejemor ikke har åbent efter behovet, må man takke nej. Heidi Lynnerup og Karin Keller Larsen frygter, at de kommer til at stå i samme situation. De skal bruge pladser henholdsvis 1. oktober og 1. september, men fra pladsanvisningen i Aalborg Kommune har de fået den besked, at de ikke skal regne med, at der er plads i Sulsted. - Vi begyndte at undersøge behovet og fandt ud af, at der er mange forældre, som har behov for en plads i Sulsted. Der er dobbelt så mange dagplejere i Vestbjerg, og vi mener, at der skal en dispensation til i Sulsted, så byen ikke kommer til at lide under det fremover, siger Karin Keller Larsen. - Hvorfor sørger man i kommunen ikke for, at der er en ligelig fordeling, så vi i Sulsted også kan få vores børn passet i nærmiljøet i vores by. Vi bor her, fordi det er et lille lokalsamfund, som byder på det nære og det kendte. Ellers kunne vi jo ligeså godt have bosat os i Vestbjerg. Det kan heller ikke være godt for byen, at nytilflyttere må sande, at der ikke er pladser i Sulsted til deres nyfødte og nogle vælger måske Sulsted fra som deres by, mener Karin Keller Larsen og Heidi Lynnerup. De er begge glade for den kommunale dagplejeordningen. - Vi er fuldt ud tilfredse med den og ønsker ikke at gøre brug af private ordninger. De kan være gode nok, men der er ikke mange private dagplejere, og hvad gør man så, hvis en dagplejer bliver syg, siger de. Der er fra Heidi Lynnerups hjem og til hovedvejen midt i Vestbjerg fem kilometer. - Med en bus fra Sulsted til Aalborg på job, kan det være svært at nå, hvis dagplejen ligger et stykke fra busstoppestedet. Jeg har talt med forældre, som måtte sige nej til en plads i Vestbjerg, fordi bus og pasning ikke passede sammen, forklarer hun. "Den røde tråd" klippes Mødrene forstår ikke kommunens prioritering: - De senere år har fokus i Sulsted, Vestbjerg og Tylstrup været at lette overgangen fra dagpleje til børnehave ved hjælp af "den røde tråd" hvilket har resulteret i en mærkbar effekt i børnenes trivsel og ikke mindst tryghed. - Børnene bliver langsomt ført ind i børnehavelivet sammen med andre af de børn i byen, som de skal gå i børnehave med. Det sker ikke, hvis de skal til Vestbjerg. Så mister man "den røde tråd", siger forældrene. - Vi opfordrer kommunen til at oprette en dagpleje i Sulsted på dispensation, så noget af problemet kan tages i opløbet, siger de. De har ønsket et møde med rådmand Birgit Ekstrøm, som har afslået. - Og det forstår vi ikke. Vi har ganske mange forældres opbakning her i byen. De har talt i telefon med rådmanden og har skriftligt korresponderet med hende.