Skolelukninger

Forældre klar til kamp

{ Selv om beslutningen om skolelukninger i Mariagerfjord Kommune er blevet udsat et år, er forældrene på den lukningstruede Søbakkeskolen i Handest klar til kamp. Omkring et halvt hundrede borgere mødte op til protestmøde på skolen, og de stillede politikerne i udsigt, at de vil lave en masse støj om skolesagen det kommende år. - I hører mere fra os! bebudede skolebestyrelsesformand Jette Nordentoft. - Der er opbakning til skolen og grobund for at udvikle den, så giv Søbakkeskolen lov til at blomstre, lød det fra en af forældrene, Anni Duedahl.