Forældre kræver bedre forhold i skovbørnehave

Forældrebestyrelse efterlyser handling i sag om etablering af pavillon

Det er utilfredsstillende, at børn og pædagoger i skovbørnehaven Skovtroldene ikke har et fast tilholdssted i Søheden Plantage, hvor de holder til. Børnehaven hører under Kornumgård i Brønderslev, og det har gennem længere tid været diskuteret, hvor Skovtroldene kan søge ly for vejr og vind. Nu har forældrene tilsyneladende fået nok af ventetiden. I et brev til Brønderslev Kommune spørger de, hvornår den pavillon, de er blevet lovet, bliver etableret. Forældrene mener ikke, at de længere kan være bekendt, at pædagogerne skal arbejde under så ugunstige forhold. De mener ikke, at det fungerer med madpakker, vådt tøj og bleskift i frostvejr. Forældrene skriver, at de ikke længere vil tage ansvar for den måde, hvorpå børn og personale behandles i skovbørnehaven. Sagen skal i næste uge behandles af både børne- og ungdomsudvalget og teknik- og miljøudvalget. Fra kommunens side erkender man, at sagen er blevet trukket unødigt i langdrag. Der skal tages stilling til, hvor vidt der kan opføres en cirka 95 kvadratmeter stor pavillon på Skovvej i den nordøstlige del af plantagen. I en redegørelse fra teknisk direktør Thomas Jepsen konstaterer han, at ansøgningen blev modtaget i maj 2008, men behandlingen blev først påbegyndt i september.