Forældre kræver lokalt tilbud til store børn

Fritidscentret Højvang opfattes som et helt fremmed sted i Svenstrup

SVENSTRUP:Forældre med børn i tredje klasse på Svenstrup Skole er efterhånden ved at miste tålmodigheden. De ved endnu ikke, hvilket fritidstilbud kommunen har til deres børn efter sommerferien. Forældrene ved godt, hvad de selv vil. De vil have et tilbud på Svenstrup Skole. Men de frygter, at Aalborg Kommunes skole- og kulturforvaltning har en helt anden plan, som går ud på, at børnene i stedet bliver henvist til Fritidscentret Højvang. - Vi har overhovedet intet forhold til Højvangs-området, som for os ligger i den anden ende af byen. Jeg kender ikke nogen i Svenstrup, hvis børn går på fritidscentret, siger Helle Munk, der er mor til en af eleverne i 3. B på Svenstrup Skole. Helle Munk mener, at Fritidscentret Højvang af flere grunde vil være en rigtig skidt løsning for hendes eget barn og de mange andre børn, som til sommerferien forlader de trygge rammer i DUS-ordningen på Svenstrup Skole. - Børnene skal krydse op til to meget trafikerede veje for at komme fra Svenstrup Skole til fritidscentret, der rummer børn og unge op til 25 år. Det mener vi ikke kan være rimeligt. Svenstrup Skole bør have sin egen DUS 2-ordning ligesom stort set alle andre skoledistrikter i Aalborg Kommune har det, siger hun Helle Munk advarer mod at gøre Fritidscentret Højvang til tilbudet for de 10-14 årige fra Svenstrup, selv om det umiddelbart kan ligne den billigste løsning. - Jeg ved bare, at der ikke er ret mange, som vil benytte sig af sådan et tilbud. Heller ikke jeg selv. I stedet vil vore børn bare gå hjem og spille computer indtil forældrene kommer hjem, medmindre de skal til en eller anden form for sport. Og det er vi ærlig talt ikke særligt begejstrede for. I stedet foreslår Helle Munk og de andre forældre, at der bliver indrettet en fritidsordning for de 10-14 årige i tilknytning til hallen på Svenstrup Skole. - Der har tidligere været fritidsordning i lokaler, der ligger i tilknytning til hallen. De kan sagtens anvendes igen, uden at det generer aktiviteterne i hallen, påpeger han. Forældrene i Svenstrup har to gange skrevet til skolechef Henrik Mortensen med krav om at få en DUS 2-ordning på Svenstrup Skole. Men begge gange har de fået et henholdende svar med besked om, at en kommunal arbejdsgruppe i øjeblikket sidder gransker over, hvad der skal være af fritidstilbud for børnene i blandt andet Svenstrup. Forældrene vil imidlertid ikke bare sidde passivt med hænderne i skødet, indtil arbejdsgruppen barsler med en rapport. Der er immervæk kun til, at deres børn skal starte i fjerde klasse. Derfor har de også sendt den seneste henvendelse til samtlige medlemmer af byrådets skole- og kulturudvalg. Foreløbig er SF'eren Henrik Nielsen den eneste af politikerne, der har reageret. Og han har fuld forståelse for Svenstrup-forældrenes krav. - Jeg mener ikke, at børn i 10-14 års alderen skal blandes sammen med unge helt op til måske 25 år. Børn i den alder bør have deres eget sted, og som udgangspunkt mener jeg at hvert enkelt skoledistrikt i kommunen bør have sin egen DUS 2-ordning, siger han. Foreløbig har Henrik Nielsen lovet forældrene i Svenstrup, at han vil forsøge at få problemet vendt på det uformelle plan sammen med de øvrige medlemmer af skole- og kulturudvalget. - Min umiddelbare tanke er, at det må kunne lade sig gøre at finde en midlertidig løsning i Svenstrup Skolehal efter sommerferien, og så få en permanent løsning indarbejdet i næste års budget, siger han. Socialudvalget og skole- og kulturudvalget skal holde et fællesmøde 2. maj. Henrik Nielsen regner med, at der vil komme en udmelding fra arbejdsgruppen på det møde.