Forældre må træde frem med deres kritik

SULDRUP:Ledelsen af Suldrup skole tager skarpt afstand fra anonym kritik af lærere fra forældre. Baggrunden er en henvendelse fra "nogle forældre", om at "nogle" lærere har holdt ferie på skoledage. Men den slags henvendelser er ødelæggende for samarbejdet og tilliden mellem skole og hjem, fremgår det af et indlæg i skolens blad af skolens formand, Gitte Fly Bay og skolens leder, Peter Hansen. I skolebladet bliver den anonyme henvendelse fra de ukendte forældre trykt i sin helhed, og her kritiserer forældrene, at lærere har holdt ferie de sidste år "udenfor de ferieperioder, som er afsat til vore børn og lærere skal holde fri". Modsat opfordrer skolelddelsen til dialog, vel at mærke en dialog, hvor modtager og afsender kender hinanden. I skolebladet opremser ledelsen de tilfælde, hvor det ikke er muligt at afvikle lærernes ferie uden for almindelige skoledage. Det gælder, når lærere skal afvikle erstatningsferie, afvikle omsorgsdage, afvikle sjette ferieuge og ved afvikling af overarbejde i forbindelse med uforudsete opgaver. De anonyme forældre har dog en mulighed for en vis anonymitet, fremgår det af indlægget fra skoleledelsen, idet forældrene kan bruge klassernes kontaktpersoner til skolebestyrelse og forældreråd. Af gode grunde har det ikke været muligt at indhente en kommentar fra de kritiske forældre. De understreger i deres anonyme henvendelse, at undervisningsministeren har påpeget, at lærere bør følge de ferieperioder, der er vedtaget, og at forældre ikke bør tage deres børn ud for at holde ferie blot for at tjene penge på en billig ferie. Skoleldelsen svarer, at skolen følger reglerne på arbejdsmarkedet og de af skolebestyrelsen vedtagne retningslinjer for vikardækning. Skolen imødekommer forældres ferieønsker ud fra den betragtning, at forældrene tager den beslutning, der er rigtig for dem og deres familie.