Forældre mangler tid til opdragelse

Vi har svært ved at stille krav til børnene

Skolevæsen 3. januar 2007 05:00

NORDJYLLAND: Forældre er blevet dårlige til opdragelse. De har ikke tid nok til børnene og stiller derfor ikke krav til dem om at komme i seng i ordentlig tid og være grundige med lektierne. Det mener skoleleder Linda Schøneberg, Tornhøjskolen i Aalborg. Hun har været i skolevæsenet i 30 år og oplever, at forældre i dag har alt for travlt til at koncentrere sig om opdragelsen. Forældrene tør ikke stille krav til børnene, de er usikre på hvad god opdragelse er, og de hænger stadig i de gamle 70’er dogmer, da alt var til diskussion, som ”hvad synes du selv, klokken er?” Linda Schøneberg er enig med statsministeren i, at forældrene ideelt set bør tage større ansvar for børnenes ve og vel i skolen, men hun er langt fra enig i, at forældre i dag kan yde mere end, de gør. - De typiske karrierefamilier har ikke mere tid til børnenes opdragelse. Og de andre, der ikke har travlt, har ofte selv for store problemer til at kunne tage sig mere af opdragelse, mener Linda Schøneberg. - Statsministeren bør sætte handling bag alle ordene om fokus på børnefamiliernes trivsel. Det har vi ikke set noget af endnu. Linda Schøneberg kan mærke stor forskel på skolebørnenes adfærd i dag i forhold til for 30 år siden, da hun selv begyndte som lærer. Hun mærker det blandt andet i forholdet mellem lærere og forældre. - Fordi forældre selv har svært ved at stille krav til børnene, stiller de i stedet store krav til lærerne. Kravene fra forældrene til lærerne bliver i følge Linda Schøneberg ind i mellem urimelige, fordi lærernes status i dagens Danmark er for ringe. - De eneste løsninger er bedre samarbejde mellem skole og hjem, og i hjemmene må familierne finde ud af hvilke holdninger og værdier, de har, og konsekvent føre dem ud i livet. Hun understreger, at den manglende respekt for lærerne fortsætter på den anden side af skoletiden. Det får eksempelvis politiet at føle, når unge kræver et ungdomshus - ikke bare verbalt, men også ved at gå til kamp mod politiet. Linda Schøneberg efterlyser de gamle skikke og dyder, som bordskik, da familien var samlet under måltidet. I dag sidder børn og voksne ofte hver for sig ved hver sin computer- eller tv-skærm. Samtidig servicerer vi i al for høj grad børnene og det gør dem uselvstændige. - Børnene får kontokort og går i voksentøj. De ser selvstændige ud, men de er det modsatte. Vi tror, at vi gør det så godt som forældre, samtidig gør vi det modsatte og får kun forkælede børn ud af det. Linda Schønebergs nytårsønske er at forældre vil opdrage børnene til i højere grad at tage del i fællesskabet. Det indebærer også at forældrene stiller krav til børnene om at lave lektier og komme i seng i ordentlig tid. Så langt er hun enig med statsministeren. Men ansvar kræver ressourcer og det mangler børnefamilierne i dag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...