Forældre ønsker SFO på skole og hal

Det giver ikke sammenhæng i børnenes hverdag at bygge SFO ved fodboldbaner, mener forældre

HIRTSHALS:Hvorfor skal Hirtshals skoles kommende SFO ligge ude ved Hirtshals Boldbaner? Det spørgsmål har Hirtshals skoles forældrebestyrelse gentagne gange stillet byrådsmedlem Jan Knudsen, som er formand for det byggeudvalg under børne- og kulturudvalget, som er i gang med projektet; en ny SFO til de yngste børn fra Hirtshals skole. Spørgsmålet er hver gang ifølge forældrebestyrelsesformand Lene Lynggård Jensen blevet besvaret med, at børnene skal ud i det grønne og have frisk luft. Det har blot efterladt skolebestyrelsen undrende og uden et argument, den har syntes at kunne bruges til det noget. - Jeg er skuffet over vores politikere, og det er en kedelig måde, vi er blevet behandlet på. Vi støtter de pædagogiske målsætninger, der er sat fra politisk side, og jeg synes, det er utroligt, de kan få sig til det her, siger Lene Lynggård Jensen. Sammenhæng Noget af det, der ifølge bestyrelsesformanden er utroligt, er, at man fra politisk side ifølge Lene Lynggård Jensen end ikke har villet lytte til den konsulent, der tidligere har rådgivet omkring blandt andet indskolingen i Hirtshals kommune. - Hun har helt klart anbefalet, at SFO skal ligge på skolen, men til møde, hvor hun fremlagde sine synspunkter, mødte der ikke en eneste politikere op, og siden har de blot holdt fast på deres; nemlig at SFO skal "ud i det grønne" på Søndergade, siger Lene Lynggård Jensen. Men det argument står ifølge bestyrelsesformanden meget svagt i forhold til det pædagogiske, der hedder, at hverdagen for skolens yngste elever skal hænge sammen. - Vi har en indskoling, der blandt andet står for at få sammenhæng i børnenes hverdag, og den udvikling vil et sådant byggeri ved stadion fuldstændig bremse. Jeg forstår ikke, at man ikke ser på de mange muligheder, der bliver åbnet, hvis SFO og skole kommer til at hænge sammen. Jeg ved ikke, hvad politikerne tror om skoledagen i dag, men det er jo langt fra sådan, at børnene sidder klistret til stolen i klasselokalet fra tidlig morgen til eftermiddag. De er meget ude - både i naturen og i værksteder, siger Lene Lynggård Jensen. Blandt de udviklingsmuligheder, hun kan se, er, at man kan få et bredere samarbejde mellem skole og SFO i gang. Både aktivitetsmæssigt og personalemæssigt. Hvis SFOen bliver bygget så langt væk fra skolen, betyder det, at der skal bruges personalemæssige ressourcer på at samle børnene sammen på skolen for så efterfølgende at gå ud til nybyggeriet. Derude kan børnene så gå i gang med "at være i SFO", indtil de bliver hentet. - Børnene kan tidligst være i SFOen omkring klokken 13, og de fleste bliver hentet igen klokken 16, så for det første er det en lang tur at gå for så kort tid og for det andet, er det mange penge at bruge til et nybyggeri, som børnene skal opholde sig i så kort tid. Dertil kommer at der to dage om ugen i forvejen er planlagte aktiviteter så som en tur i svømmehallen og en tur i hallen, så reelt er der behov for SFOen tre dage af omkring tre timer, forklarer Lene Lynggård Jensen. Byg en hal i stedet De penge, mener hun, sagtens kunne bruges mere fornuftigt. Nemlig ved at bygge en ny idrætshal samme sted ved Hirtshals Boldklubs boldbaner. - En sådan hal ville langt flere jo kunne få gavn af. Den ville hele skolen kunne bruge - ligesom den kunne være åben for andre aktiviteter i de timer, skolen ikke bruger den, lyder det fra Lene Lynggård Jensen. SFO kunne så med fordel placeres enten i Hirtshals skoles to nuværende gymnastiksale eller i kælderen under indskolingen. - Vi har fra konsulenten fået at vide, at der er plads nok på skolen, og hvis blot der blev bygget lidt om og renoveret, så ville SFO sagtens kunne være på skolen, siger Lene Lynggård. Hun undrer sig i øvrigt over, at det byggeforslag, der er blevet behandlet i byggeudvalget, hvor hun selv sidder, løber udgifterne op på 5,5 millioner kroner, mens der ifølge det kommunale budget for næste år blot er afsat 4,5 millioner kroner til en ny SFO på Søndergade. Hvor den manglende million skal hentes fra, ved hun ikke. - Måske bliver jeg klogere tirsdag, da jeg er indkaldt til møde i børne- og kulturudvalget, siger Lene Lynggård Jensen og tilføjer, at hun der håber at blive hørt i sine udtalelser som repræsentant fra Hirtshals skole. Et møde som Hirtshals Boldklubs formand Bob K. Andersen i øvrigt også deltager i.