Forældre ønsker skolevej sikret

KLEJTRUP:Når Møldrup Kommunes teknisk udvalg holder sit sidste møde i 2003, skal det bl. a. tage stilling til en opfordring fra kreds af borgere om sikring af en skolevejs-strækning. Henvendelsen kommer fra fire familier, der bor ved Herredsvejen nær Klejtrup - nærmere bestemt i numrene fra 199 til 2003. Det vil sige i den østligste ende af den ganske lange Herredsvej, som familierne mener er farlig. De peger på, at der er sket adskillige uheld på strækningen - faktisk har beboerne talt det til knap en snes. Hos politiet er opfattelsen den, at det ikke blot er den østlige del af Herredsvejen, der er for farlig som skolevej, men at vejen er det i sin fulde længde. Men før, der eventuelt sættes ind med eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, skal forholdene vurderes nærmere. Derfor har kommunens tekniske forvaltning udarbejdet et forslag til udvalgets møde om, at der gennemføres trafiktællinger og hastighedsmålinger på Herredsvejen. Ud fra dette materiale vil politikerne så på et senere tidspunkt kunne tage stilling om, at der er behov for at sikre vejen med hastigheds-dæmpende tiltag.