Skolevæsen

Forældre orienteret om børneporno-sag

660 elever fik brev med hjem i går. Forældrene til de 660 elever på Bagterpskolen i Hjørring fik i går via et brev fra skolen information om, at en lærer er sigtet for besiddelse af børneporno.

HJØRRING:- Vi er meget kede af, at der opstår sådan en sag, og vi er meget kede af, at vi måske har taget fejl af en medarbejder. Det er kedeligt med dårlig omtale, men vi tror på, at efter en tid vil fokus igen været rettet mod de mange positive ting, skolen står for, siger Bagterpskolens inspektør, Palle B. Kristensen. Læreren har, siden sagen startede i februar måned, været sygemeldt og er senere blevet suspenderet. Skolens ansatte har tidligere fået besked om suspensionen, og de har nu fået årsagen at vide. Forældrene derimod har først fået besked i går. Palle B. Kristensen oplyser, at der ikke er noget, der tyder på, at børn fra skolen har været udsat for krænkelser. I brevet til forældrene skriver skoleinspektøren bl.a.: "Som det har været omtalt i Nordjyske Stiftstidende i den forløbne uge, har vi desværre en sag om en lærer her på skolen, der er sigtet for besiddelse af børneporno. Vi er på skolen kede af at være involveret i en sådan sag og forstår godt, at det kan vække uro hos jer." "Suspensionen vil vare, til sagen er afsluttet i retten, hvorefter der vil blive taget stilling til en eventuel afskedigelse. Jeg skal beklage, at I har fået oplysningerne igennem dagspressen, men skolen har ikke haft mulighed for at fortælle noget, mens den politimæssige efterforskning har fundet sted, ligesom vi er bundet af tavshedspligt i personsager." Forældre afhørt Hjørring Kommunes børne- og kulturchef Bjarke Langkjær fik i februar besked om, at der var rejst sigtelse mod læreren og siger: - Det var efter vores vurdering ikke hensigtsmæssigt, at vedkommende fastholdt sit job, og vi kunne ikke have ro i sjælen, hvis vi ikke gjorde noget. Vi mener, at vi har truffet den rigtige beslutning, og vi informerer nu forældrene, fordi I har skrevet om sagen, siger Bjarke Langkjær. Som led i efterforskningen af sagen mod den sigtede, der er 53 år og overlærer, har kriminalpolitiet haft en del forældre til afhøring. - En sådan sag bygges op på mange måder, fortæller kriminalinspektør Henri Gade. Derfor undersøger vi, hvad vi finder nødvendigt, og hvad sagen giver anledning til at undersøge. Det er en helt generel undersøgelsesmetode, siger kriminalinspektøren, der ikke ønsker at oplyse, hvad afhøringerne har gået på. - Men vi har stadig ikke grund til at tro, at der skulle være foregået ulovligheder på skolen. Når politiet er færdig med efterforskningen, vil resultaterne blive videregivet til politiets jurister med henblik på at rejse tiltale mod manden.