Børnepasning

Forældre på barrikaderne

Forældre demonstrerer på Rådhuspladsen mandag - BUPL: masser af børn i børnehaverne til 2006

FREDERIKSHAVN:Frustrationerne over byrådets spareplaner på daginstitutionsområdet får nu forældrene til at aktionere. - På mandagens byrådsmøde kunne vi konstatere, at der inden for pasningsområdet venter alvorlige besparelser, som åbenbart ikke tåler offentlighedens lys. Derfor indkaldte vi til stormøde, siger Søren F. Møller, der er formand for forældrebestyrelsen i Børnehaven Børnebakken og med i fællesrådet for daginstitutionernes forældrebestyrelser. På mandag kl. 16 vil forældre, børn, bedsteforældre med flere troppe op på rådhuspladsen og demonstrere mod de planlagte nedskæringer. - Bægeret er fyldt. Sidste år skar man to procent af institutionernes budget, og vi kan som forældrebestyrelser snart ikke tage ansvaret for det, der foregår. Politikerne må selv melde ud, hvor der skal spares og selv tage ansvaret, siger Søren F. Møller, - Loven kræver for eksempel, at legepladserne opfylder sikkerhedskravene, men hvis ikke der følger penge med, kan vi som forældre ikke tage ansvaret. Børnene er vores fremtid og burde være den vigtigste investering, men det er ikke det, der er lagt op til, siger Søren F. Møller. Ét medlem mødte op Daginstitutionspersonalet havde onsdag indbudt B&U-udvalget til møde om de varslede besparelser. Formand Paul Rode Andersen (SF) er bortrejst og næstformand Jørgen Steengaard (V) var ene om at repræsentere de folkevalgte i det syv mand store udvalg. På mødet redegjorde tillidsrepræsentanterne for konsekvenserne af de enkelte besparelsesforslag, og disse konsekvensberegninger vil nu tilgå byrødderne. Tilsvarende har tillidsrepræsentanterne i kommunens MED-udvalg beskrevet konsekvenserne af punkterne i sparekataloget. Torsdag mødtes tillidsrepræsentanterne og besluttede at indkalde samtlige ansatte til medlemsmøde i Maskinhallen på tirsdag. - Det er vigtigt, at informationerne kommer bredt ud til alle de ansatte, og jeg håber, at vi på tirsdag kan løfte sløret for borgmesterens forslag til Budget 2003, siger formanden for BUPL i Nordjylland, Ilse Brøgger. Solsikken fredet På byrådsmødet i mandags afviste borgmester Erik Sørensen nogle af sparekatalogets forslag som klart uspiselige. For eksempel vil en lukning af Fritidshjemmet Solsikken være utænkelig, lovede borgmesteren, men pædagogerne frygter ikke mindst en generel nedskæring af institutionernes konti. - Man argumenterer med, at der bliver færre pasningsbørn og at der derfor skal bruges færre midler. Faktum er, at der først i 2006 vil være færre børn i de frederikshavnske børnehaver. Selv om man har vedtaget, at børnene i Frederikshavn Kommune skal fra dagpleje til børnehave, når de fylder tre år, er der for øjeblikket ca. 20 børn over tre år, som stadig går i dagpleje, fordi der ikke er pladser nok i børnehaverne, siger Ilse Brøgger. Ungdomshuset Ungdomshuset på Gl. Skagensvej er også truet af sparekniven. Her mødtes ca. 100 unge forleden aften for at diskutere situationen. Lederstillingen foreslås nedskåret til en kvart stilling. - Det er fuldstændigt uacceptabelt. I sidste ende betyder det helt enkelt en lukning af Ungdomshuset og nedlæggelse af Ungdomsrådet, siger rådets formand, Christina Lykke Eriksen.