Forældre protesterer mod besparelser i tandplejen

Skolebestyrelse har fået aktindsigt i sagen

HJØRRING:Efter skolebestyrelsen ved Højene Skole har fået aktindsigt i sagen om planlagte besparelser i tandplejen, er frygten for en dårligere tandsundhed hos børnene forstærket. - Vi har set alle sagens akter igennem, og det står klart for os, at tandsundheden for vores børn bliver ringere. Vi håber i den grad, politikerne dropper besparelsesforlaget i en kommune, som i forvejen driver den billigste tandpleje i amtet, siger formand for skolebestyrelsen ved Højene Skole, Bjarne Bang. Hvis ens barn har nul eller ganske få huller, vil det i fremtiden kun komme til tandlæge hver 18. måned i den kommunale tandpleje, hvor det i dag tilses en gang om året. Det er en af de konkrete konsekvenser af et spare-forslag på børne- og undervisningsområdet i Hjørring Kommune - et forslag, som også ansatte i den kommunale tandpleje har svært ved at se de reelle besparelser i. Sammen har tillidsrepræsentanterne for både klinikassistenter og tandlæger skrevet et brev til børne- og undervisningsudvalget for at påpege deres betænkeligheder ved forslaget. Som det ser ud, vil undersøgelsesintervallet på 12 måneder for børn med ingen eller få huller (ca. 30 procent) altså blive ændret til 18 måneder, mens intervallet på seks måneder for børn med mange huller (20 procent) ikke vil ændre sig. Heller ikke intervallet på 10 måneder for mellemgruppen (50 procent) pilles der ved. Tårs og Højene Politikernes plan er på denne måde at spare 384.000 kr. årligt på skoletandplejen, og samtidig er der lagt op til, at der skal laves om på behandlingsfunktionerne på de kommunale tandklinikker. Tårs og Højene skal være undersøgelses- og forebyggelsesklinikker uden behandling, fordi det i følge politikerne er meget svært at skaffe tandlæger til klinikker, hvor der kun er én tandlæge. Der bliver tale om, at børn skal transporteres længere for at blive behandlet, hvis de f.eks. får konstateret et hul, men det siger politikerne, de har overvejet. - Vi forstår virkelig ikke, at man for at spare knapt 400.000 kr. vil gennemføre det her, og vi tvivler på den reelle effekt. Børn fra Tårs og Højene skal transporteres til andre klinikker, og alene transportudgifterne vil blive høje. Der er f.eks. lagt op til, at forældre selv transporterer børn til og med 3. klasse. Ofte vil man selvfølgelig også tage med børnene, men man kan jo ikke gå ud fra, det kan lade sig gøre i alle tilfælde, siger Bjarne Bang. Skolebestyrelsen ved Højene Skole har bl.a. i et brev, som er sendt afsted til byrådspolitikerne i Hjørring Kommune som protest mod besparelserne på den kommunale tandpleje, skrevet: "Undersøgelsesintervallet er i dag for børn med god tandsundhed oppe på 12 måneder. Dette vil man tillade øget op til 18 måneder. Det er utilfredsstillende, og en række forældre vil uden tvivl ikke føle det forsvarligt og bliver på den måde tvunget ud i privat praksis. Vi er overbeviste om, at der på børn er en vis fejlmargen forbundet med denne vurdering af tandsundheden 18 måneder ud i fremtiden - og en fejlvurdering kan blive ganske katastrofal - tænderne skal jo holde hele livet!" Reel effekt? Også personalet ved tandplejen tvivler på den reelle effekt af planerne: "Lukningen af de to klinikker som behandlingsklinikker er en klar service-forringelse i tandplejetilbuddet på de to skoler, da der bliver større afstand til behandlingsklinikken og dermed øgede udgifter til transport. Desuden vil der blive flere forsømmelser fra timerne på skolerne", hedder det bl.a. i brevet, som er underskrevet af Lisbeth Jeppesen, tillidsrepræsentant for klinikassistenterne og Bente Christensen, tillidsrepræsentant for tandlægerne. De påpeger også, at centraliseringerne kun er mulighed under forudsætning af, at den planlagte klinik på Muldbjergskolen bliver bygget, da patienter fra Højene Skole under ingen omstændigheder kan behandles på den i forvejen alt for lille klinik på Virkelyst. Ligeledes skriver de, at der skal indrettes en klinik på Bagterpskolen til behandling af børnene fra Tårs på bekostning af sundhedsplejerskens lokaler - alene en indretning vil koste 250.000 kr., hvor ud over der skal findes andre lokaler til sundhedsplejersken. I brevet gør de to tillidsrepræsentanter opmærksom på, at de har meget svært ved at se, hvordan der kan spares 384.000 kr, hvis man i tandlejen fortsat skal kunne give patienterne et forsvarligt tandpleje-tilbud. "Hjørring Kommunes tandpleje er i forvejen den billigste kommunale tandpleje i Nordjyllands Amt med en udgift pr. barn på 1072 kr. om året mod et amtsgenemsnit på 1250 kr. pr. barn pr. år", hedder det i brevet. Her påpeges det også, at tandplejens budget udgør 2,29 procent af det samlede budget på børne- og undervisningsområdet, men at tandplejen i forslaget skal bære 14,25 procent af områdets besparelser.