Børnepasning

Forældre rammes hårdt af madordning

Hele 62 procent af medlemmer i Brønderslevs Røst mener, at den lovpligtige madordning i børnehaverne er for dyr og for dårlig

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sund mad er vigtig for børnene. Det er borgerpanelet enige om, men et klart flertal mener dog, at den lovpligtige madordning i børnehaver er for dyr og dårlig. Arkivfoto

Udsigten til at forældre skal betale knap 500 kroner mere om måneden for at få børnene passet ikke noget der vækker begejstring. I hvert fald ikke blandt borgerpanelet Brønderslev Røst. Et klar flertal på 62 procent mener ikke, at det er i orden, at forældrene skal betale ekstra, når den lovpligtige madordning i daginstitutionerne træder i kraft til næste år. Kun 27 procent synes, at det er en god ide. Generelt mener flertallet, at prisstigningen er for voldsom, og samtidig peger flere på, at der ikke er nok penge til at lave en god madordning i daginstitutionerne. Flere medlemmer af borgerpanelet giver således udtryk for, at en forøgelse af taksten på knap 500 kroner kan få store økonomiske konsekvenser for mange forældre - især de forældre med flere børn og som i forvejen ikke har det store økonomiske overskud. Derudover frygter mange, at den mad, børnene ender med at få, bliver "industrimad", som ikke er pengene værd, men at forældrene selv kan smøre en madpakke, der er væsentligt bedre. Bedre med frivillig ordning Blandt mindretallet i borgerpanelet har man derimod den opfattelse, at det kun er rimeligt, at det er forældrene, og ikke alle skatteborgere, der skal betale for maden. Og at en prisstigning på knap 500 kroner er rimelig. Derimod er der i begge lejre også en undren over, hvorfor en madordning skal være obligatorisk. For selvom de fleste i borgerpanelet er enige om, at sund mad er vigtig for børnene, så mener flere, at en madordning bør være frivillig. Flere argumenterer for, at en kommunal madordning fratager forældrenes ansvar over for børnene. 11 procent har svaret ved ikke til spørgsmålet.