Forældre roser sprogpose

Lærredsposens indhold giver dem masser af inspiration

NØRAGER:I denne uge har alle 135 dagplejebørn i Nørager Kommune hos deres dagplejemødre modtaget en lærredspose fyldt med læsestof, både børnebøger og et stort papark med dyremotiver. Planen er, at forældre skal benytte materialet som inspiration og praktisk redskab til at fremme deres småbørns sprogudvikling. En selvbestaltet styregruppe med relation til dagplen og bibliotektet står bag ordposeprojektet, som Kulturministeriet har støttet med 30.000 kroner. Dagplejerne har netop afviklet et personalemøde, og her fik afdelingsleder Annette Søgaard mange positive reaktioner fra forældre, der over for dagplejerne havde udtrykt deres begejstring for det udleverede materiale til deres børn. - Blandt andet har flere forældre rost bagsiden af parparket med dyremotiver, hvor der er gode råd og idéer til rim-, remse- og sanglege med børn. En enkelt mor har også rost rådene om, hvordan ærteposen og badebolden i posen kan benyttes til at styrke børns motorik, understreger Annnettte Søgaard tilfreds. Dagplejerne selv vil også benyttte materialet i det daglige og når de en gang om ugen samles til lokal legestue. Masser af inspiration Sanne Varshøj, mor til to tvillingebørn på 21 måneder hos dagplejer Vibeke Jensen i Rørbæk, er også imponeret af idéen med uddeling af en gratis ordpose med indhold. - Som forældre stilles der jo hele tiden krav om at finde på nye ting med ens børn. Så den uddybende tekst på bagsiden af paparket og det øvrige materiale giver mig masser af idéer til sjove lege og aktiviteter med mine tvillinger og på den måde være med til at udvikle deres sprog, erklærer Sanne Varshøj. Lærredsposen er udleveret til hver enkelt barn til evig arv og eje, og på bagsiden er åbningtiderne for kommunens bibliotek og de fire filialer påtrykt. - Jeg låner til dagligt ikke selv så mange bøger i biblioteksfilialen her i Ravnkilde, hvor familien bor. De udleverede børnebøger i ordposen skal afleveres igen, og det betyder jo en oplagt mulighed for at fylde posen med andre børnebøger og gøre et biblioteksbesøg til en familietradition fremover, påpeger Sanne Varshøj. Hun synger i forvejen meget for sine to børn og kigger i billedbøger med dem. - Med deres nuværende alder kan de nemlig kun udtale enkeltord, så de forstår ikke en oplæsning fra en bog. Så i stedet snakker vi indtil videre sammen om de mange billeder i bøgerne, forklarer hun og tilføjer: - Så som mor til to dagplejebørn synes jeg det er en alletiders idé med ordposeprojektet, som jeg helt klart kommer til at bruge meget.