Børnepasning

Forældre skal betale mere for pasning af deres børn

Udsigt til takstforhøjelse på cirka 100 kroner om måneden for klubbørnene

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Der sker ændringer i klubtilbuddet i Hobro Kommune. Grisene kan man dog fortsat klappe i fritidsklubben Vildrosen.

HOBRO:Det bliver dyrere for forældre at få passet deres børn i en af de fem klubber i Hobro Kommune. Børne- og familieudvalget i Mariagerfjord Kommune vil hæve taksten for at opnå besparelser på i alt 700.000 kroner på klubområdet. Som et led i spareøvelsen har politikerne besluttet, at klubberne fremover først skal være et tilbud fra 4. klasse, i stedet for idag at være fra 3. klasse. Ændringerne skal træde i kraft 1. august 2007. - Det er ikke endeligt besluttet, hvor meget dyrere taksten skal være, men det kommer nok til at dreje sig om en forhøjelse på 100 kroner om måneden, forudser formand for børne- og familieudvalget, Hobros borgmester Jørgen Pontoppidan (V). Pontoppidan siger, at forvaltningen arbejder på sagen, og at forslaget til nye takster lægges frem på mødet i sammenlægningsudvalget for Mariagerfjord Kommune næste mandag. I dag koster de 522 kroner månedligt at få sit barn passet i en af Hobro Kommunes klubber. Forældrebetalingen er på 20 procent af de faktiske udgifter, hvilket er det maksimale, kommunen må opkræve i forhold til serviceloven. Blandt de fem klubber er det kun Fritteren på Skolegade og Vildrosen i Hørby Skoleby, der hører under serviceloven. For at kunne opkræve mere af forældrene end 20 procent laver politikerne nu den ændring, at alle klubber hører under folkeskoleloven - ifølge den lov må kommunen nemlig opkræve præcis det beløb i forældrebetaling, den vil. - Jeg tror ikke, at det vil medføre masseflugt fra klubberne, at klubberne kommer til at koste forældrene 100 kroner mere om måneden. Dertil er tilbuddet for godt, mener Jørgen Pontoppidan. Hobro Kommune er den eneste af de fire fusionerende fjordkommuner, der har et klubtilbud. I børne- og familieudvalget for Mariagerfjord Kommune er der stemning for at bevare klubtilbuddet: - Der er forståelse i udvalget for, at Hobro er en - i gåseøjne - storby, som har andre behov end de andre byer i fjordkommunen. Der er ikke lagt op til, at klubberne skal nedlægges.

Forsiden