Forældre skal være medspillere

Gang på gang kommer medierne med beretninger fra forskellige folkeskoler om kaos og mangel på disciplin og tilsyneladende slaphed fra såvel lærere som ledelse.

Mediernes behandling har desværre efterladt det indtryk, at forholdene er sådan på alle landets folkeskoler. Det ærgrer mig, da det absolut ikke er tilfældet. Samtidig undrer det mig, at man efterlyser disciplinære midler til opretholdelse af ro og orden i skolen. For der findes en "Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen" fra 1994. Den omfatter følgende muligheder: * Eftersidning i op til 1 time på 3. – 10. klassetrin. * Udelukkelse fra undervisningen i indtil en uge af elever på 3.-10. klassetrin. * Varig overflytning til parallelklasse ved samme skole. * Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin ved en anden skole i kommunen. * Udskrivning af folkeskolen af elever på 10. klassetrin. Gennem årene har vi på min skole brugt alle ovennævnte midler. Specielt eftersidning bruger vi ofte, og vi har end-da fortrykte formularer fra forlaget Dafolo. Vi giver bl.a. eftersidning til elever, der forlader skolen uden tilladelse, har pjækket eller er kommet for sent om morgenen. Pro-fessor Niels Egelund har i øvrigt udtalt sig positivt om eftersidning i forbindelse med, at elever kommer for sent eller pjækker, idet han kalder det for et godt eksempel på flekstid. Vi følger princippet med "Frihed under ansvar". Skolen har kun få regler, men de skal overholdes, ellers kommer der en reaktion. Elever, der kommer for sent om morgenen bliver sendt på kontoret, hvor de får et brev med hjem til underskrift. Der står bl.a., at det forstyrrer undervisningen, når en elev kommer for sent, ligesom eleverne skal lære præcision i skolen af hensyn til deres fremtid. Der står ligeledes i brevet, at vi ved, at der kan ske uheld i enhver familie, men ved gentagelsestilfælde får eleven en efter-sidning. Jeg har konstateret, at nye lærere og lærerstuderende ikke kender Undervisningsministeriets bekendtgørelse, så den gennemgår jeg altid med dem. Den hører åbenbart ikke til pensum på lærerseminarierne! Men samtidig gør jeg opmærksom på, at det allerbedste middel til opretholdelse af disciplin er tæt kontakt med forældrene. De er og bør være skolens medspillere og ikke modspillere. Når en elev har været sendt på kontoret på grund af dårlig opførsel, slutter vor samtale altid med, at eleven får be-sked på at fortælle forældrene om det passerede, og at de skal få forældrene til at ringe til mig, når de kommer fra arbejde. De får mine telefonnumre med hjem, også det private. Omvendt ringer jeg også selv til forældre, når det har været nødvendigt. Gennem årene har jeg haft talrige af den slags aftensamtaler, og de har altid været positive og fremadrettede. Det er min klare opfattelse, at der skal være faste og kend-te rammer for elevernes opførsel. Så trives alle parter bedst. Det gælder også eleverne sprogbrug og tiltalefor-mer, såvel indbyrdes som over for lærerne. Jeg plejer at sige til lærerne, at der skal være en sfære af ukrænkelighed eller menneskelig værdighed omkring dem, som ikke må overskrides, dvs., at der skal være en grænse for, hvad de skal stå model til af f.eks. dårligt sprogbrug. Det er min erfaring gennem 40 år i folkeskolen, at de aller fleste forældre er gode og positive samarbejdspartnere, men der er selvfølgelig også den type, der har opdraget deres børn til at være "forhandlingsbørn". De tror, at ethvert påbud fra lærerens side er til drøftelse, og den type elever og forældre kan gøre det svært at være lærer. Dem bliver der desværre flere af. Men så må vi gøre noget ved det. Arne Sloth Kristoffersen, Magnoliavej 41, Aalborg, er skoleinspektør på Bavnebakkeskolen i Støvring. E-mail: askr@stoevring.dk.