EMNER

Forældre skriver igen

Forældre mener, at samlæsning er mere omfattende end beskrevet.

Flere forældre til børn i 2. og 3. klasse har skrevet direkte til skolechef Jakob Ryttersgaard efter at have set det notat, han har skrevet i sagen som indgik som bilag i børne- og skoleudvalgets behandling af emnet. Christian Aabenhus, der er mor til et barn i 3. klasse, er en af dem. - Det står, at det er lovlig samlæsning, hvor eleverne er i klassen i den overvejende del af tiden, men det er bare ikke rigtigt. Det er ikke sådan det foregår, siger hun og oplyser, at hun har sendt et brev til skolechefen for at gøre opmærksom på det forhold. - De har været sammen alle timer lige siden sommerferien undtagen tre timer for 3. klasse og en time for 2. klasse. Klassen har også fået et navn, Papegøjeklassen, påpeger hun. Hun oplyser også, at der for nylig har været et klasserådsmøde, hvor det kom frem, at klasselærerne nu ville skille børnene noget mere ad den næste måned. Hun er parat til at tage den dialog, politikerne opfordrer til. - Det er vi klar til, helt sikkert, vi håber at få ordnede forhold, siger hun. Også Lene Dokkedal, der er mor til en dreng i 2. klasse, har skrevet direkte til skolechefen. Hun reagerede også på, at skolechefen som input til udvalget havde skrevet, at der kun var samlæsning få timer om ugen. - Når jeg hører, hvordan det faktisk går, ser skoleskemaet og taler med min søn, så er de altid sammen. Det kan godt være, at det formelle er på det tørre, men i forhold til, hvordan undervisningen rent faktisk praktiseres, så er der tale om langt de fleste timer - alle de timer, de har til fælles. Jeg har skrevet til skolechefen, at jeg mener, at han er blevet fejlinformeret, fortæller Lene Dokkedal, der i sit brev også peger på, at klassen bliver betegnet som Papegøjeklassen og har fælles lektiesedler. Om selve samlæsningen siger hun, at det ikke er selve idéen, der er bekymrende - men mere spørgsmålet om, om lærerne er klædt på til opgaven med at have børn med så stort et fagligt og biologisk aldersspænd. Et spørgsmål, som forældregruppen har søgt svar på. - Vi havde fire spørgsmål, som vi har stillet skriftligt til skoleledelsen i flere omgange, men de svar, vi fik, var så overordnede, at det ikke gav mening, konstaterer Lene Dokkedal og tilføjer, at man på et tidspunkt opgav at få svar og i stedet valgte at skrive direkte til politikerne.