Forældre spørges om behov for SFO-klub

Flere skoler undersøger interesse for pasning af store skoleelever efter skoletid

LØRSLEV:Senest den 1. november vil Lørslev Skole have afklaret, om der kan oprettes en klub i SFO-regi for 4.-7. kl. elever. Som følge af, at kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny model for oprettelse af klubber, hvor otte tilmeldte børn er nok og forældrebetalingen stiger, så vil skoleinspektør Villi Petersen sende et brev til forældrene. Også forældre til 3. kl. elever får brevet, idet skolen dermed kan få et overblik over, hvor mange tilmeldinger, der kan forventes at komme til det nye skoleår. - Hvis der kommer mindst otte tilmeldinger, så vil vi oprette klubben med det samme, siger Villi Petersen, der er interesseret i at køre en forsøgsordning som den i Lendum, hvor morgenpasning er med. Derfor skal det lige afklares, hvad den koster, inden forældrene får skrivelsen. Det er på baggrund af ønsker fra Lørslev Skole, at modellen for oprettelse af klub i SFO-regi blev lavet om, idet skolen tidligere forgæves forsøgte at komme op på 12 tilmeldte. - Da vi ikke fik 12 tilmeldte fra samme årgang, så søgte vi dispensation til lave det for 4.-7. kl., men det fik vi ikke lov til. Nu håber jeg at klubben nu kommer i gang, for der er nogle forældre, der er i klemme med at få passet deres børn, oplyser skoleinspektøren. Således modtog børne- og kulturudvalget før sommerferien en ansøgning fra nogle forældre, der ville have dispensation til, at deres barn kunne fortsætte i SFO efter sommerferien selv om barnet rykkede op i 4. kl. Det gav udvalget afslag på, og i stedet har kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af den nye model opfordret til, at eventuelle nye klubber sættes i gang allerede nu. I øjeblikket er der klubber i SFO-regi for de skoleelever, der er for gamle til en SFO-plads, i Lendum og Astrup, men om der oprettes flere end måske den i Lørslev i kølvandet på den nye beslutning er usikkert. - Vi har ventet på et politisk signal. Det har vi fået, og nu vil vi undersøge, om der er interesse for det, siger skoleinspektør Jens-Ole Kjeller Petersen. Heller ikke på Sindal Skole kan man give et klart svar, idet skoleinspektør Ole Sørensen ikke har fået nogen henvendelser fra forældre. - Vi afventer og ser hvad der sker. I det øjeblik der er interesse og der er forældre til otte børn, så vil vi tage det op, udtaler han. Heller ikke Hørmested Skole har for nuværende planer om at oprette en klub for de ældre skoleelever. - Jeg sidder og kigger på, at de bliver oprettet rundt omkring. Jeg har ikke modtaget nogen forespørgsel om det, siger skoleinspektør Per Frandsen.