Forældre står til fyring

MOU:Aalborg Kommune har nu indledt en fyringssag mod stedfaderen til den 13 årige pige, som han - sammen med hendes mor - er idømt fem måneders fængsel for at mishandle. Det bekræfter direktør Preben Buchholt i familie- og beskæftigelsesforvaltningen, hvor manden hidtil har været ansat som pædagog. Og moderen, der hidtil har arbejdet som hjemmesygeplejerske, står formentlig også til en fyring. Ifølge sekretariatschef Birgitte Guldberg i kommunens ældre- og handicapforvaltning giver funktionærloven i hvert fald kommunen ret til at fyre offentligt ansatte, som uden for arbejdstiden opfører sig "uacceptabelt i forhold til almindelige moralbegreber". Begrundelsen er blandt andet, at det vil kunne skade arbejdsgiverens - og i dette tilfælde altså kommunens - omdømme, hvis vedkommende får lov at fortsætte i sit job. - Jeg kan naturligvis ikke udtale mig om den konkrete sag. Men vi har tidligere brugt reglen til at fyre en medarbejder, som blev dømt for vold i forbindelse med et almindeligt slagsmål, forklarer hun. Politiet orienterer normalt Aalborg Kommune, hvis der er indledt en større sag mod en af kommunens ansatte. Og selvom man normalt venter med at fyre vedkommende, til der er faldet dom for at lade tvivlen komme ham eller hende til gode, er der ikke noget krav om, at man også afventer udfaldet af en eventuel anke. - Det handler jo også om tilliden til den enkelte ansatte og tilliden til, at vedkommende fortsat vil kunne passe sit arbejde, forklarer Preben Buchholt. Det er med andre ord relationen til stillingen, der er afgørende. Ifølge funktionærloven kan ikke-strafbare handlinger i hvert fald også berettige til opsigelse eller bortvisning i visse tilfælde.