Forældre stiller større krav

Samarbejdet med forældrene er noget af det sværeste for nyuddannede lærere

HJØRRING:Nyuuddannede lærere står over for et stort ansvar og en vigtig opgave, når de begynder deres arbejde på skolerne. En af de sværeste opgaver ligger imidlertid ikke i klasselokalet, er mange nyuddannedes oplevelse. - Noget af det, vi især hører fra de nyuddannede, er at de oplever samarbejdet med forældrene som en svær ting. Forældrene er i en positiv forstand meget optaget af skolen og stiller højere krav, end de gjorde tidligere. Det oplever mange nyuddannede som en svær situation. Det fylder ofte mere i deres bevidsthed end kontakten med børnene og det faglige, fortæller rektor på Hjørring Seminarium, Nils-Georg Lundberg. En nyt projekt, "Fra lærerstuderende til lærer", fra CVU Vest peger på det samme. - Det er helt tydeligt, at nyuddannede ikke føler sig klædt på i forhold til forældresamarbejdet, siger en af folkene bag projektet, seminarielektor Bjørn Paulsen til nyhedsmagasinet Dansk Kommuner. Nils-Georg Lundberg vurderer, at der ligger en samfundsmæssig udvikling til grund for, at forældresamarbejdet er blevet sværere for de nyuddannede . - For få år siden var læreren en klar autoritet, som forældrene lyttede til, og læreren var også typisk bedre uddannet end størsteparten af forældrene. I dag har lærerne mistet noget af den naturlige autoritet. Det er godt, at forældrene er engagererede, men det kan også kamme over og blive for kritisk, siger han. En af konklusionerne på førnævnte projektet er derfor, at seminarierne skal bruge mere tid på at ruste de studerende til forældresamarbejdet. Et ønske, der bakkes op af foreningen Skole og Samfund og de Lærerstuderendes Landskreds. Samtidig konkluderer projektet, at de nyuddannede får meget ud af støtte- og indslusningsordninger. I Hjørring er man godt i gang med disse ting.