Skolevæsen

Forældre sure over dårlig information

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Foto: Henrik Bo Kollegievejens Skole på Kollegievej 1 i Aalborg

NORDJYLLAND:Forældre til en gruppe børn med autisme undrer sig over, at de kun ad omveje har hørt, at deres børn fra det ny skoleår skal køres til og fra specialskoler i Aalborg med andre vognmænd og chauffører end hidtil. Autister er stærkt afhængige af faste rutiner og genkendelighed. Derfor frygter forældrene, at omlægningen gør børnene utrygge og aggressive, især hvis de ikke i god tid bliver forberedt på ændringen. I et brev, stilet til byrådet i Aalborg, kritiserer seks forældrepar, at de ikke er blevet inddraget i overvejelserne. "I alle mulige andre sammenhænge inddrages borgerne. Vi er chokerede over, at ledende embedsmænd kan tilsidesætte enhver offentlig forvaltningsetik og moral," skriver de blandt andet. Børnene går på de to specialskoler Kollegievejens skole og Egebakkeskolen i Aalborg. Begge blev indtil 2006 drevet af Nordjyllands Amt, men strukturreformen betød, at de kommuner, hvor skolerne lå, kunne overtage dem, og det valgte Aalborg Kommune at gøre. Skolens elever er både fra Aalborg Kommune og fra andre kommuner. Sagsbehandler ved intet I sin tid var det amtet, der koordinerede transporten til og fra skolerne. Aalborg Kommune har også overtaget den opgave, der omfatter op imod 600 børn. Byrådet i Aalborg vedtog i fjor at udbyde kørslen i licitation. Licitationen viste, at i tre tilfælde kunne andre vognmænd end dem, der indtil nu har kørt med børnene, udføre kørslen billigst, derfor skal en del af de pågældende elever efter sommerferien møde en ny bus og en ny chauffør. - Vi er kede af skiftet, fordi både vi og vores datter har været utroligt glade for den vognmand, der hidtil har kørt med hende. Hun havde over 20 års erfaring med handicapkørsel, og det kunne man godt mærke, siger Bente Hejlskov fra Farsø, mor til 15-årige Sandie. Bente Hejlskovs utilfredshed skyldes dog især, at hun og de andre underskrivere på brevet - der bor i Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn kommuner - føler sig alt for dårligt informeret om den forestående ændring. - Vores gamle chauffør har fortalt os, hun ikke mere skal køre med Sandie. Men vi har intet officielt fået at vide. Når vi spørger vores sagsbehandler i Vesthimmerland Kommune, siger hun, at hun heller intet kender til det, siger Bente Hejlskov. Da en gruppe forældre til autister var samlet forleden, undrede det dem derfor at få at vide, at forældre, der bor i Aalborg Kommune, har fået et brev om, at der er ændringer på vej. Genkendelighed vigtig Det er kørselskoordinator Kirsten Johansen på skole- og kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, der står for planlægningen af kørslen til og fra de specialskoler, Aalborg Kommune driver. - I udbudsmaterialet forudsætter vi, at det er den samme bus og den samme chauffør, der kører hver dag, netop fordi vi ved, at genkendelighed er meget vigtigt for børnene. Vi har også forberedt vognmændene på, at i de tilfælde, hvor der sker et skifte, vil forældrene måske kontakte dem, så de kan fotografere bussen og chaufføren for på dén måde at forberede deres børn bedst muligt på ændringen, siger hun. Kirsten Johansen oplyser, at alle berørte sidst i juli vil få detaljeret besked om kørslen i det kommende skoleår. Aalborg Kommunes familie- og beskæftigelsesforvaltning har imidlertid allerede for nogen tid siden sendt forældre, der bor i Aalborg Kommune, et forvarsel om ændringerne. - På telefonhenvendelser hertil har jeg fornemmet, at en del forældre kender til ændringerne, blandt andet fordi de har talt med de vognmænd, der ikke mere skal køre. Men det er muligt, at vi kommunerne imellem skal have afklaret lidt bedre, hvem der officielt informerer hvornår, siger hun.