Orlovsordninger

Forældre tager mere barselsorlov

KØBENHAVN: Trods hård kritik af de nye barselsregler, der er blevet kritiseret for at være alt for indviklede, ser det ud til, at forældrene har taget orloven til sig og i stor udstrækning bruger muligheden for at holde fri med deres nyfødte børn i op til et år med fulde dagpenge. I hvert fald viser en opgørelse fra Arbejdsdirektoratet over udbetalte barselsdagpenge, at forældrene tager væsentlig mere barselsorlov i dag end under den gamle orlov, hvor forældrene kun havde ret til et halvt års barselsorlov. Og det er både fædre og mødre, der tager længere orlov. Siden VK-regeringen fra årsskiftet 2002 forlængede barselsorloven fra seks til 12 måneder, er der sket en stigning i udbetaling af barselsdagpenge på godt 50 procent for mødrene og 40 procent for fædrene. Og det er vel at mærke sket i en periode, hvor børnetallet har været svagt faldende. Samtidig med at regeringen forlængede barselsorloven med et halvt år, afskaffede man børnepasningsorloven, der gav forældrene mulighed for at forlænge orloven i op til et år ekstra med 60 procent af dagpengene. Nu udnytter forældrene i stedet for muligheden for at tage orlov i op til et år på fulde dagpenge. Som en konsekvens af den massive kritik, der har været af de indviklede regler både fra forældre, fagforeninger, arbejdsgivere og kommuner, sendte Arbejdsdirektoratet i går to nye pjecer på gaden, der skal gøre det lettere at forstå reglerne. Den ene er henvendt til kommende og nybagte forældre, den anden til virksomhederne. De nye pjecer om barselsorlovsreglerne kan findes på beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk/publikationer. /ritzau/