EMNER

Forældre: Uden regler bliver børn taberne

Kommunen har ingen regler men på institutionerne tager man stilling

DRONNINGLUND:Tre forældre i Dronninglund har oplevet, at deres børn er blevet udsat for seksuelle krænkelser af andre børn. Derfor kræver de nu retningslinjer på institutionsområdet. Forældrene forklarer i et brev til kommunen, hvad der er sket, når børnene har overskredet grænser og "tvunget" hinanden til at deltage. Børnene har ifølge forældrene deltaget både aktivt og passivt i legene, og i nogle tilfælde har børnene været helt eller delvist afklædte. For eksempel har en af børnene ifølge forældrene udtalt, at: - Jeg råbte på hjælp men ingen hørte mig mor. Forældrene har, inden de sendte brevet, forsøgt at få en løsning, men de har ikke kunne komme i dialog om sagen. De blev mødt med begrundelsen om, at det er ganske naturligt, at børn er undersøgende overfor hinandens kroppe. - For os at se har hele problematikken fra systemets side handlet om solidaritetsfølelse og loyalitet overfor institutionens personale. Vi er blevet mødt med, at vi har angrebet personalet personligt, hvilket ikke er korrekt, skriver forældrene. De mener, at børnene i sidste instans er taberne, når de voksne ikke vil sætte forbud og grænser for børnene. De henviser til, at hvert forældrepar har sat individuelle grænser for deres barn, men at personalets holding til sagen er medvirkende til, at børnene ikke kan rumme, hvad der er rigtigt og forkert. - Personalet mener alle forældres holdninger skal tilgodeses. Vi mener mange børn derved vil opleve en krænkelse, det er kommunen, der må lægge en linie for, hvad der er bedst for børnene, skriver de. Charlotte Berghausen Krag er en af de tre forældre, der har sendt brevet til kommunen. - Det er hårdt, når det er ens egne børn, det går ud over, men hvad med de børn, der kommer efter, spørger hun. Selvom hun ikke er tilfreds med opbakningen fra det kommunale system, har hun og de andre forældre valgt ikke at nævne navne på institutioner i henvendelsen til kommunen - Vi har valgt ikke at nævne nogen institutioner, fordi vi ikke vil have at det bliver et spørgsmål om mudderkastning men om at få lavet generelle retningslinjer for børnearbejdet i institutionerne. På kommunens institutioner diskuterer man allerede emnet og har lokale retningslinjer. - Det er meget individuelt, hvordan man har det i institutionerne, men jeg tror det er noget, som alle har snakket om, siger Lederen af Flauenskjold Børnehus, Gitte Olsson. Hun understreger dog, at man på institutionerne aldrig kan give nogen garantier for, at der ikke sker noget. - Men vi skal være opmærksomme på, om der er nogen børn, der bliver udsat for overgreb, siger hun.