Forældre udfordres af skolen

Børnenes præstationer skal i højere grad bedømmes af både skole og forældre

HJØRRING:Elevernes arbejde og resultater på skolerne i Hjørring vil i det nye skoleår i højere grad blive målt og vejet, end det har været tilfældet tidligere. OECD har i en vurdering af den danske folkeskole på- peget, at det halter med evalueringen af eleverne. - Det er noget af det, som der skal arbejdes meget med på skolerne i det nye skoleår, siger Hjørring Kommunes skolechef, Bjarke Langkjær. Med den rummelige folkeskole, hvor der nu skal tages mere hensyn til den enkelte elevs kompetencer og mål for undervisningen, bliver det også muligt bedre at vurdere, hvordan det går med at nå målene. - Den nye form for evaluering fokuserer ikke så meget på resultater, men mere på hvordan eleven arbejder med at nå målene, og hvordan eleven har det i klassen, siger Bjarke Langkjær. Og meldingerne skal ikke kun gå fra skole til hjem. - Forældrene skal udfordres og komme med deres meldinger om, hvordan de syntes, at barnet arbejder og trives på skolen. Enkelte skoler er begyndt at bruge internettet til at forbedre kommunikationen mellem lærere, elever og forældre, og det vil blive udviklet yderligere. - Der er tanker om en samlet portal i forbindelse med kommunens hjemme- side, siger skolechefen. Men der bliver også mere bedømmelse af eleverne i konkrete færdigheder. - Fremover vil der være en hyppigere screening af hver enkelt elevs læsefærdigheder, siger Bjarke Langkjær. Her i august skal en del af kommunens lærere på kursus i at arbejde med et nyt læse-undersøgelses-skema - kaldet LUS, som i 22 trin følger elevens læseudvikling og beskriver, hvordan hver enkelt elev kommer videre. fra et trin til det næste.