Forældre underviste da lærere var på kursus

Torslev Skole i Østervrå var lærerfri, så nye emner kom på banen, da forældre og gæstelærere trådte til

ØSTERVRÅ:En hel del forældre og en lille håndfuld gæstelærere overtog for en enkelt dag undervisningen på Torslev Skole i Østervrå. Og det til stor fornøjelse for både de voksne og børnene. En helt lærerfri skole kan vel nok for nogle elever være en ønskedrøm. Den gik dog ikke helt - men næsten - i opfyldelse for skolenes elever. De oplevede en anderledes skoledag, hvor det normale skema blev lagt på hylden. I stedet kom mange andre end de vanlige - og spændende - emner på banen. De yngste elever glædede sig tydeligvis. Det gjorde de ældste sikkert også, men man må jo vise en vis portion forbehold, inden man overgiver sig! De nye lærere - forældrene -glædede sig også meget - og det var nok heller ikke helt fri for, at nogen af dem havde sommerfugle i maven. Forud var gået en hel del forberedelse, som nok overraskede de fleste. Samtidig var der også en lille anelse af uro. Kunne de nu fange børnenes interesse? Var det godt nok det, de havde fundet på? Der var ingen grund til bekymring. Hele dagen forløb i en behagelig og hyggelig stemning, hvor elever og undervisere gik til opgaven med lige stor interesse og engagement. I de fleste tilfælde havde forældrene valgt at gå flere sammen om opgaven i de klasser, hvor de selv har børn. Men der var også flere eksempler på forældre, der underviste i klasser, hvor de ikke selv har børn. Emnerne var yderst alsidige. En klasse havde koen og mælk som emne. Eleverne i en anden prøvede deres sanser af. Et sted blev der fortalt om at være u-lands-frivillig. Et andet sted fortalte en mor med argentinsk baggrund om Argentina. Pilefletningens kunst blev afprøvet i det kreative værksted - og hos andre var der rigtig levende krybdyr på programmet. Flere klasser var ude af huset - nogle i Østervrå Idræts- og Kulturcenter, andre i Ormholt Skov og andre igen på virksomhedsbesøg. Tilfreds formand Formanden for skolebestyrelsen, Frode Thule Jensen, er godt tilfreds med dagens forløb: - Det blev en virkelig god oplevelse for både forældre og børn. Skolebestyrelsen tager det som et positivt udtryk for, at der er et godt skole-hjemsamarbejde, som blev yderligere t styrket. Samtidig håber formanden, at Forældreskolen har været med til at skabe endnu større interesse fra forældrenes side, efter at de har fået et lille indblik i, hvordan deres børns hverdag former sig. Måske kan skolens lærere også mærke en forskel, når de i morgen, mandag ser eleverne igen. Og så må man jo håbe, at lærerne under deres kursus har haft lige en så udbytterig en dag som børn og forældre. Forældreskole Torslev Skoles lærere ønske om samlet at tage på studietur førte til et nyt tiltag - Forældreskolen. Skolens inspektør Ellen Høgh, stod bag idéen med forældreskole, da alle lærere udtrykte ønske om en studietur til Vorbasse skole, som har praktiseret læren om De Mange Intelligenser og børns forskellige læringsstile. Det kunne kun lade sig gøre, hvis andre kunne overtage undervisningen. I marts måned blev samtlige forældre indbudt til møde, hvor skoleledelsen og skolebestyrelsen spurgte, om de kunne tænke sig at agere lærere for en enkelt dag. Forslaget mødte positiv interesse. Kun i en enkelt klasse var det ikke muligt for forældrene at tage fri. En lang række idéer og forslag til undervisningsemner i Forældreskolen kom på bordet, ligesom der blev gjort brug af de enkelte klassers Forældrebank, hvor rigtig mange spændende emner og muligheder allerede var registreret. Forældrebank For et par år siden foreslog skolebestyrelsen ved Torslev Skole i Østervrå klasseforældrerådene, at de enkelte klasser skulle oprette en Forældrebank. Forældrebanken er en lang liste over faglige emner, som forældre i de enkelte klasser kan bidrage med i undervisningen. Det er så tanken, at lærerne kontakter de forældre, hvis ”emne” er relevant i forbindelse med undervisningen. Det kan f.eks. være virksomhedsbesøg, gæstelærerfunktion og meget andet, som kan være interessant at supplere undervisningen med.

Forsiden