Skolevæsen

Forældre vælger Holmegårdskolen fra

49 seks-årige hører til distriktet - kun 19 begynder til sommer

HJØRRING:49 børn, der i dag er seks år og bor i Holmegård skoledistrikt i Hjørring, kunne reelt begynde i børnehaveklasse på Holmegårdskolen til sommer. Det sker imidlertid ikke. Kun 19 børn starter i børnehaveklasse på Holmegårdskolen efter sommerferien. Forældre til fire børn i Holmegård-distriktet vælger at lade deres søn eller datter begynde på Muldbjergskolen, forældre til otte elever lader børnene begynde på special- og privatskoler, mens hele ti seks-årige, der kunne været indskrevet på Holmegårdskolen, begynder på Højene Skole til august. Frit valg Søgningen væk fra Holmegårdskolen skaber problemer, men forældrene har frit valg i Hjørring Kommune. Børn hører som udgangspunkt til på skolen i det skoledistrikt, hvor de bor, men der kan søges om dispensation fra reglerne. Og i Hjørring Kommune siges der ikke nej til forældrenes ønsker, selv om man nu reelt står med en nyrenoveret skole i Holmegård distrikt, der er bygget til to klasser pr. årgang - d.v.s. to spor - og efter sommerferien kun får én klasse pr. årgang og dermed kun ét spor. I Højene har man en snart færdigrenoveret skole, der er bygget til to spor. Den får nu tre spor, og her har man et pladsproblem. Pladsproblem - Vi har set problemfeltet omkring Højene/Holmegård et par år, og Holmegårdskolen arbejder med at finde ud af årsagen til udviklingen. Spørgsmål om geografi gør sig sandsynligvis gældende, men skolerne er bygget, så de passer til distrikterne, og det er klart, at hvis Højene bliver tre-sporet, opstår der et pladsproblem, mens der bliver god plads på Holmegårdskolen, hvis den kun får én klasse pr. årgang og bliver en-sporet, siger Bjarke Langkjær, børne- og kulturchef i Hjørring Kommune. Han tilføjer, at der altid har været en vis tendens til, at "byskolerne" Muldbjergskolen, Lundergaardskolen og Holmegårdskolen "giver" elever til hinanden og til Hjørring Private Realskole. - I Hjørring Kommune er den politiske linje lagt, så vi følger forældrenes ønsker så vidt, det er muligt. Vi har derfor ikke sagt nej til nogle af de forældre, der har søgt om Højene Skole i stedet for Holmegårdskolen, siger Bjarke Langkjær.