Trafikforhold

Forældre vil af med den farlige skolevej

Biler valfarter i kortege forbi AabybroSkole om morgenen

AABYBRO:Der er grumme meget behov for en trafikløsning ved AabybroSkole. Det gjorde forældrene klart på AabybroSkoles vælgermøde med otte politikere, og forældrene kritiserede de hidtidige løsninger. Den ny rundkørsel, som giver forældre mulighed for at køre ind forbi skolen og sætte deres børn af, har ikke afhjulpet problemet. Og fodgængerfeltet ved skolen blev kritiseret for at være utidssvarende. Debatten mundede ud i flere forslag til løsninger. - Nu har vi fået udbygget de nye kvarterer i Aabybro øst med børnefamilier.Så er vi også nødt til at finde en løsning, sagde Eva Rytter (S) og foreslog en tunnel eller gangbro. De kan anlægges evt. nær krydset med Toftevej og de nye boligkvarterer. Karlo Jensen (V) pegede derimod på en ny omfartsvej fra Aabyvej mellem Biersted og Knøsgaard til rundkørslen ved Aabybro syd. -Det er ikke let at løse dette problem.Der er masse af trafik på Kattedamsvej ved skolen, og det er hovedsagligt forældre, der kører deres børn i skole, fordi de ikke tør lade børnene cykle.Og det betyder endnu flere biler på vejen, sagde han. - Løsningen er at flytte trafikken ud af byen via en ny omfartsvej, mente han. Mogens Nørgaard Pedersen (KD) foreslog en lysregulering, mens Ole Sloth (T) kom med en forholdsvis billig løsning. - Man kan rulle bump ud på de tidspunkter af dagen, der er megen skoletrafik, sagde han. Gunhild Bach Nielsen foreslog tavler med fartbegrænsninger i myldretiden. ErikIngerslev Larsen (SF) pegede på cykelstier og fortalte, at det i mange år ikke har været muligt at skaffe et flertal i Aabybro Byråd for at anlægge en tunnel. Og Birgit Stokbro (K) lovede sikre skoleveje til alle. -Vi vil gerne have sunde børn, så skal de også kunne cykle til skole på sikre veje, sagde hun.