EMNER

Forældre vil beholde bommen

Forældrebestyrelse har taget bladet for munden, og opfordrer kommunen til at bevare bom

AABYBRO:Forældrebestyrelsen for børnehaven Thomasmindeparken er forundret over, at kommunen har besluttet at fjerne bommen på Thomasmindevej ved Tranebærvej. Derfor har de skrevet et brev til teknisk udvalg i Aabybro Kommune. Brevet kommer, efter at NORDJYSKE Stiftstidende 17. februar kunne fortælle, at på grund af protester fra beboere i området har kommunen valgt at fjerne bommen igen. I brevet til teknisk udvalg gør forældrebestyrelsen opmærksom på, at de mener, at forholdene bliver forringet, hvis vejen genåbnes. De udtrykker samtidig deres forundringer over, at kommunen nu har valgt at fjerne bommen igen, efter forældrebestyrelsen var blevet enig med kommunen om den midlertidige løsning. - Man åbner jo for trafikken. Kommunen må dokumentere og garantere, at sikkerheden for børnene ikke forringes, når vejen åbnes, siger Per Bach Sørensen, der har skrevet brevet på vegne af forældrebestyrelsen. Han tilføjer, at vejen er meget dårlig i forhold til sikkerheden, og det ville være bedre at fremrykke udførelsen af lokalplanen, som omfatter en permanent løsning med fortov, gadelys og en bredere vej. - I værste tilfælde frygter vi, at nogen bliver kørt over, siger han. Formand for teknisk udvalg, Jørn Krogsgaard (V), har fuld forståelse for forældrebestyrelsens udmeldinger og indrømmer gerne, at de nuværende forhold med afspærret vej er den bedste. Men han gør opmærksom på, at han skal finde en løsning, der tilgodeser alle borgere i området. Derfor arbejder udvalget i øjeblikket på et forslag, hvor bommen bliver afløst af nogle smalle chikaner, som skal forhindre bilerne i at komme op i fart. - Børnehaven og børnefamilierne er i centrum, og derfor bliver chikanerne yderst smalle, så de kun kan passeres med lav fart, siger han og understreger, at bommen ikke bliver fjernet, før chikanerne er på plads. - Vi kommer med en løsning, som forældrebestyrelsen kan være godt tilfredse med, og vi åbner ikke vejen, før trafiksikkerheden er tilstrækkelig, siger Jørn Krogsgaard. Der er ingen nøjagtig tidsplan for opførelsen af de nye chikaner, men forslaget vil blive sendt til godkendelse ved politiet snarest.