Håndbold

Forældre vil gerne give en hjælpende hånd

Men forældrene vil ikke gøre en indsats, hvis det er for at arbejde gammel gæld af

BRØNDERSLEV:Brønderslev Idrætsforenings håndbold-afdeling mangler hænder, der vil give en hånd med i afdelingen. Det var det gennemgående budskab for et møde, som BI-Håndbold holdt i Brønderslev Hallen for forældre med flere. Lige så klart som budskabet var fra håndbold-ledelsen, lige så klart var det fra deltagerne. Man vil være sikre på, at pengene går til ungdommen, og ikke til at betale gammel gæld med.Og det var med tydelig adresse til det underskud, der siden 1980'erne har voldt BI-Håndbold problemer. Kasserer Allan Thyrrestrup forsikrede, at de frivillige ikke kommer til at dække underskuddet ind. - Vi har lavet en aftale med Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse omkring nedbringelse af gælden. Og vi betaler af på den, forsikrede Allan Thyrrestrup. Allan Thyrrestrup kunne også fortælle, at EHB Brønderslev – Elite Håndbold Brønderslev – giver overskud. Og formand for EHB, Bjarne Axelsen, understregede, at EHB ikke kommer til at give underskud. Næstformand i BI-Håndbold, Bjarne Axelsen, understregede, at det er vigtigt, at BI-Håndbold signalerer troværdighed. Han blev på mødeaftenen præsenteret for, at et ungdomshold mødte til træning, men der var ingen træner. - Det er ikke godt nok. Det må ikke ske, sagde han. Modsat mener han, at det er vigtigt, at BI'ere prioriterer klubben højt. - Man kan vel sige, at der ikke er noget over klubben, sagde han. - Vi skal respektere hinanden i klubben og udvise ansvarlighed, sagde Bjarne Axelsen. Der blev efterlyst et bedre klubliv. Formand for BI-Håndbold Louis Jensen oplyste, at der skal indrettes et klublokale til BI-Håndbold i det ene mødelokale ud mod parkeringspladsen. - Det bliver kun os, der skal benytte dette lokale, sagde Louis Jensen. BI-Håndbold var lovet, at det ville stå klart 1. august, men det er forsinket. Louis Jensen oplyste, at klublokalet vil stå klart i år. - Her kan vi stille pokaler op, hænge vimpler og meget mere op, og her kan vi alle sidde og hygge os. Louis Jensen oplyste på et spørgsmål fra forsamlingen., at både tobak og øl er bandlyst i lokalet. Flere af de fremmødte vil også gerne være med til at arrangere fester. Der var frivillige, der er parate til at hjælpe med servering, med at sælge pølser på Store Brønderslev Marked og andre overskuelige opgaver. Det var kendetegnende for mødet, at forældre og andre frivillige helst vil påtage sig ad hoc opgaver. Bjarne Axelsen konkluderede, at der med flere frivillige kan skabes flere aktiviteter i afdelingen. Han oplyste, at der er en god og velfungerende ungdomsafdeling. - Så fremtiden tegner lys, sagde han. Bjarne Axelsen fremhævede også ungdomsafdelingen, der holder flere sociale arrangementer. Målet er at få seks-syv velfungerende udvalg i BI-Håndbold, der skal tage sig af forskellige områder. -Bestyrelsen skal så bruge kræfterne på det overordnede arbejde, sagde Louis Jensen, der indrømmede, at en stor del af arbejdet i bestyrelsen er brugt på opgaver, som ikke bør løses af en bestyrelse.