Forældre vil ikke have deres børn flyttet til Onsild Skole

Forældrene foretrækker - lige som Hvornum Skoles inspektør - at få børnehaveklassen samlæst med 1. klassen

HVORNUM:Forældrene i den kommende mini-børnehaveklasse på Hvornum Skole er enige om, at de helst vil beholde deres børn på distriktsskolen, hvor de skal samlæses med 1. klassen. Det siger skolebestyrelsesmedlem Henry Gravesen, Snæbum, der tillige er en af de berørte forældre. Henry Gravesens søn Christian skal efter sommerferien begynde i den nye børnehaveklasse på Hvornum Skole. Som det ser ud nu, får Christian kun fem klassekammerater. - Samlæsningen med 1. klasse er selvfølgelig under forudsætning af, at det pædagogiske er i orden. Klassen skal have mindst 15 timer, understreger Henry Gravesen efter et møde på Hvornum Skole forleden eftermiddag, hvor de seks forældrepar mødte udvalgsformand Jan Hviid (V) og repræsentanter fra forvaltningen. Forældrene er ifølge Henry Gravesen ikke interesserede i at få deres børn flyttet til Onsild Skole, som er den skole i Hobro Kommune, der ligger tættest på Hvornum Skole. - Vores børn har ikke noget socialt liv i Onsild. De foretager sig intet med børn derfra. Jeg har spurgt en vognmand, og hvis børnene skulle køres i bus til Onsild, vil det koste 100.000 til 120.000 kroner årligt. - De 100.000 kroner kan betale en børnehaveklasseleder i 10 timer. Resten af pengene op til de 15 timer må kommunen kunne finde, så børnene kan blive i Hvornum, mener Henry Gravesen. Et spiseligt alternativ for forældrene kunne være at køre de små nye elever til skolen i Klejtrup, der ligger i Møldrup Kommune. - I Klejtrup er der mange aktiviteter - fodbold, gymnastik og badminton - som vores børn går til. Kun et forældrepar var tvivlende over for den idé, siger Henry Gravesen. Børnene bliver klemt Formand for børne- og kulturudvalget, gårdejer Jan Hviid (V), Brøndum, konstaterer, at forældrene havde samme holdning som den, inspektør Peter Bo Christensen gav udtryk for i NORDJYSKE onsdag. - Det er nogle gode og fornuftige forældre, men de var fastlåst i den indstilling, der lå fra skoleinspektørens side, altså at børnene samkøres med den kommende 1. klasse, siger Jan Hviid. Han er nervøs for, at de fem-seks børnehaveklasseelever vil blive klemte, hvis de skal samlæses med den kommende 1. klasse, som han har fået indtryk af er temmelig livlig. - En af vinklerne er at flytte børnene til Onsild Skole. Jeg er sikker på, at Onsild Skole vil tage godt imod dem. De bliver 16 i den kommende børnehaveklasse på Onsild Skole, og det ville blive en god klassestørrelse, hvor det sociale aspekt kan indarbejdes, vurderer Jan Hviid. Hvad angår forslaget om at flytte Hvornum-børnene til Klejtrup Skole har Jan Hviid endnu ikke talt med Møldrup Kommune om det. Men udvalgsformanden siger, at en ny lov giver mulighed for frit skolevalg over kommunegrænserne. - Vi vil forsøge at få sagen til at lande til alles tilfredshed. Nu har jeg bedt skoledirektøren og skoleinspektøren om at gennemarbejde tallene, så vi opfylder folkeskoleloven, siger Jan Hviid. Børnehaveklassen er ikke obligatorisk, men forældre har ifølge lovgivningen ret til at få deres børn indskrevet i distriktsskolen fra og med 1. klasse, uanset hvor mange eller hvor få elever der er udsigt til i klassen, oplyser Undervisningsministeriet.