Forældre vil kæmpe for 7. klasse

Der er ingen rigtig gode argumenter for at flytte 7. klasserne væk fra de små skoler og ind til en overbygningsskole. Det mener skolebestyrelsen ved Ullits Skole, der i morgen går i gang med at samle underskrifter ind blandt samtlige husstande i skoledistriktet.

Selv om eleverne i 7. årgang måske nok brokker sig lidt over at få jord på hænderne, som pigerne her ved sidste års kartoffelhøst, så vil Ullits Skole nødigt af med dem. Arkivfoto

Selv om eleverne i 7. årgang måske nok brokker sig lidt over at få jord på hænderne, som pigerne her ved sidste års kartoffelhøst, så vil Ullits Skole nødigt af med dem. Arkivfoto

Folk bliver spurgt, om de vil skrive under på, at de er imod en flytning af 7. klasse fra Ullits Skole. I forvejen har skolebestyrelsen skrevet et høringssvar til kommunen, hvor de argumenterer kraftigt for at bevare 7. årgang på Ullits Skole og på de små skoler generelt. - Vi synes, at man er ved at lave om på noget, som er velfungerende, uden at gøre det bedre, siger Anni Gamborg Laursen, formand for skolebestyrelsen. - Der er mange argumenter både for og imod, men vi synes altså, at der er flest argumenter for ikke at flytte 7. årgang. Også faglige argumenter, for hvis man flytter 7. klasse, så bliver der færre lærerkræfter og færre penge til eleverne i resten af klasserne, og det kommer til at gå ud over dem, pointerer hun og fortsætter: - Desuden er der ingenting, der tyder på, at vores 7. klasses elever ikke fagligt er fuldt ud på niveau, når de starter i 8. klasse på Farsø Skole. I høringssvaret foreslår skolebestyrelsen, at hvis en lille skole mangler en lærer med linjefag i fysik eller tysk, så kan problemet løses ved, at de trækker på en gæstelærer i de timer. Efter skolebestyrelsens mening passer 7. årgang fint ind i forløbet fra 0. til 7. klasse. I forhold til modenhed og konfirmation, så er det en fordel at vente med at flytte skole til 8. klasse, skriver de i høringssvaret. - Vi hører hele tiden argumenterne for at flytte 7. årgang, men vi mener, at man skal passe på ikke at gå med, bare fordi det er en trend. Vi er ikke med på den. Det er vi altså ikke, fastslår Anni Gamborg Laursen.