Børnepasning

Forældrebetaling i ferier fra 2005

Tilgengæld skal forældre kun betale for 11 måneder om året

BROVST:Hvor mange dage i julemåneden kommer Line i børnehaven? Sæt kryds de dage, hun kommer. Sådan kunne en seddel til forældrene i en børnehave i Brovst godt se ud. I Brovst kommune er problemet, at alt for mange forældre sætter alt for mange krydser. Senest gik det galt under skolernes efterårsferie i uge 42. Her dukkede op mod halvdelen af de tilmeldte børn ikke op i daginstitutionerne, men lod personalet sidde tilbage med lange næser. Eksempelvis dukker kun en tredjedel af de 18 tilmeldte børn op i Halvrimmen børnehave onsdag 15. oktober. Et taxameter tæller Det koster mange penge for kommunen, når tilmeldte børn ikke dukker på. Hvis mange forældre har sagt, at deres børn kommer, så sidder der nemlig også tilsvarende meget personale klar til at tage sig af børnene. Personale, som kunne være sparet til dage, hvor alle børnene er der. Situationen har været debatteret blandt institutionsledere og skoleinspektører, som også har drøftet det med forvaltningen. De er så kommet med et forslag til lokalpolitikerne om, at man går fra at betale for 12 måneders børnepasning om året til kun at betale for 11 måneder. Hvis forælder så har brug for pasning af børnene udover de 11 måneder, så tæller et taxameter. - Det kan være fra dag til dag eller for uge til uge, forklarer skoledirektøren i Børne- og Kulturforvaltningen i Brovst kommune, Karsten Larsen og forklarer, hvor kommunen har fået inspirationen fra. - Vi har skelet til, hvad de gør i andre kommuner, men i sidste ende er det noget, som politikerne skal afgøre, siger Karsten Larsen. Og det har politikerne også tænkt sig til at gøre. Formanden for Børne- og Kulturudvalget, Kim Bennike (O) fortæller, at det oprindeligt var meningen, at ordningen skulle være vedtaget i forbindelse med budgettet for 2004. - Det var en forglemmelse, at vi ikke fik det med, siger han og forklarer, at det derfor først kan blive aktuelt fra år 2005. Stor omkostning Kim Bennike fortæller, at han ikke kan sætte kroner og øre på, hvor meget det koster kommunen, at forældre melder børnene til uden, at de dukker op. - Men det er helt sikkert en stor meromkostning, siger han og forklarer, at forældrene bruger institutionerne som sikkerhedsnet, når de krydser af, at de kommer, i stedet for at få på plads fra starten om farmor eller morfar kan passe barnet. - Det er den eneste måde, at vi kan få fortalt forældrene, at det ikke holder, mener Kim Bennike. Han henviser til, at forældrene igennem halvandet år er blevet gjort opmærksomme på problemet uden, at det har ændret adfærden. Kim Bennike forudsiger, at problemet højest sandsynligt bliver det sammen her til jul og han opfordrer forældrene til at fortælle institutionerne i god tid, hvis de beholder barnet hjemme. På den måde kan personalet bedre fordele arbejdstimerne.