EMNER

Forældrecafe med John Halse

Forældrecafe udfordres af manden bag Børns Vilkår

John Halse gæst i forældrecafeen

John Halse gæst i forældrecafeen

Som noget nyt i Frederikshavn starter der under Frederikshavn Metodistkirke en Forældrecafé 13. januar. Caféen er et tilbud, der er åben for alle. Programmet henvender sig dog mest til familier med børn mellem 0 og 6 år. Den 13. januar lægges der ud med foredrag med cand.pæd. og psyk. og tidligere formand for foreningen Børns Vilkår, John Aasted Halse. Han er kendt fra diverse medier som debattør og som forfatter. Temaet for foredraget er Dilemmafamilien - den moderne familie. Foredraget sætter fokus på ét af tidens mest aktuelle emner set i relation til børns og børnefamiliers forhold. Der bliver stillet en række spørgsmål men også givet nogle svar. Moderne forældre gør en stor indsats for at få arbejdslivet og forældreskabet til at hænge sammen. Det viser sig at det af og til kan være svært. Der sker det, at arbejdslivet kommer til at definere det, man gør i privatlivet. Samtidig kan det være svært at finde ud af, hvordan man som forældre skal handle i opdragelsen af og omsorgen for børnene. Og her kan man ikke nødvendigvis bruge sin egen barndom som model. Foredragets tema er også grundpillen i Forældrecaféens formål. - Det er hensigten at skabe nogle rammer, hvor det vil være muligt at mødes og diskutere med andre forældre om de udfordringer vi står med, fortæller leder af Forældrecaféen, pædagog Jane Klitgaard. Caféen vil fremover være åben hver torsdag fra 16 til 19 i Metodistkirkens lokaler på Sønderjyllands Allé 1. Programmet vil variere fra gang til gang.