- Forældrene har også et ansvar

Forældrenes opdragelse giver krævende børn, mener Bente Jensen

Da lektor Bente Jensen bliver ringet op på Danmarks Pædagogisk Universitet for at give sit syn på danske børnehavers tilstand i dag, går hun direkte på med udsagnet om, at "der er for dårlig bemanding." Det skal slås fast med det samme, mener lektoren, der efter endt lærergerning har brugt de seneste 10 år på at forsket i børn senest i social arv og hvordan og om den kan nedbrydes i blandt andet børnehaver ved at satse på børns læring og trivsel. Det kan være meget vanskeligt, som børnehaverne er i dag, konkluderede hendes seneste forskningsprojekt i efteråret. Et projekt, hun netop har modtaget syv mio. kr. til at videreudvikle med henblik på at studere muligheder og effekter af det pædagogiske arbejde. Alle problemer ses tydeligere, når man beskæftiger sig med de svageste, erfarer hun. - Der er to typer af daginstitutioner i dag. De udviklingsorienterede og de andre mere traditionsorienterede. Hvor mange, der er af hver slags, kan jeg ikke sige, fastslår hun. Hun er netop ved at skrive et andet forskningsprojekt færdigt om kompetence- og metodeudvikling i daginstitutionerne. Det underbygger, at det er brug for udvikling af især den pædagogiske faglighed. Ved den forrige undersøgelses rundspørge af 2700 pædagoger, viste det sig, at det ønskede de også. De synes, de mangler tid til det enkelte barn, bedre uddannelse og sammenhæng mellem det de gør, og så de mål, læreplaner og kommunale visioner, de skal leve op til. - Og det er netop de tre helt afgørende faktorer, siger Bente Jensen, der fæster lid til tallene fra pædagogerne, fordi de harmonerer med hendes egne observationer. Men problemerne løses ikke alene ved, at pædagogerne bliver flere og får bedre kår. For kvaliteten af børnenes liv som tre til seksårige afhænger også af forældrene. - Vi ved, at det sociale miljø, forældregruppen i en børnehave kommer fra, er afgørende for børnehavens liv. Er de sociale kår ringe, kan de forstærkes i børnehaven. Det sker ikke altid, men kommunerne sikrer ikke altid med øget indsats, at det ikke sker, siger Bente Jensen. Men også ressourcestærke forældre bærer et ansvar for såvel egne som andre børns tid i børnehaven, påpeger hun. - Forældrene har også et ansvar. Daginstitutioner er i dag enormt præget af forældrenes travle liv. Ikke alene er mange børn urolige af stress, de opdrages også i det, jeg kalder pas-dig-selv-pædagogikken, erfarer Bente Jensen og forklarer: - Forældrene gør det måske i den bedste mening, men spørgsmålet er, om det opdrager til selvstændighed at bede barnet vælge aftensmaden selv eller om det viser barnet, at man er uengageret eller fortravlet? Pædagogerne oplever i hvert fald i dag, at børnene møder med et stærkt behov for at være i centrum. Det gør dem meget krævende. Og jeg mener ikke, det alene kan skyldes en opdragelse i børnehaven, siger Bente Jensen. Forældrene bør arbejde på at få et tæt og respektfyldt forhold til børnehaven og deltage aktivt, mener hun. Og det gælder også, inden barnet begynder. - Besøg børnehaven og læg mærke til, om de gør sig umage med at inddrage forældrene. Er der møder, opslagstavler med ny information og lignende, så kan man roligt bruge det som et godt pejlemærke på, at forældrenes engagement er velkomment. Og det er til gavn for børnene, siger Bente Jensen.